ธนาคารโลก ระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัว 2.5% ในปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปี 2560 โดยมีปัจจัยหนุนจากการบังคับใช้มาตรการปรับลดภาษีของ โดนัลด์ ทรัมป์

  • โดยมาตรการปรับลดภาษีนั้น จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการลงทุน ซึ่งจะช่วยลดภาระในการจ่ายภาษีของภาคเอกชน ทำให้ภาคเอกชนมีเงินเพียงพอในการใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆสำหรับองค์กร
  • อย่างไรก็ตาม ธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวเพียง 2.2% ในปี 2562 และขยายตัว 2.0% ในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบด้านบวกจากมาตรการกระตุ้นทางการคลังเริ่มอ่อนแรงลง
  • ทั้งนี้การปฏิรูประบบภาษีครั้งนี้ ถือเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่นับตั้งแต่ปี 2529 โดยกฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ลงสู่ระดับ 21% จากระดับ 35%

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq29/2765425

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง