ปริมาณการค้าระหว่างประเทศหดตัวลงร้อยละ 0.3 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2018 ขณะที่ปริมาณการค้าระหว่างประเทศโดยรวมทั้งปี 2018 ขยายตัวร้อยละ 3 ต่ำกว่าคาดที่ 3.9

  • โดยปัจจัยที่ทำให้ปริมาณการค้าขยายตัวต่ำกว่าคาด ได้แก่ 1) ประเด็นด้านภาษีศุลกากรและมาตรการตอบโต้ทางการค้า 2) เศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอลง 3) ความผันผวนในตลาดเงิน และ 4) สภาวะตลาดเงินตึงตัวในประเทศพัฒนาแล้ว
  • ทั้งนี้ปริมาณการค้าระหว่างจีนกับ สหรัฐฯคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 3 ของการค้าโลก ขณะที่ปริมาณการค้ารถยนต์ทั่วโลกมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 8 ของการค้าโลก
  • ดังนั้นผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีศุลกากรรถยนต์นำเข้าของสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อการค้าโลกมากกว่ากรณีพิพาทระหว่างจีนกับสหรัฐฯ อีกทั้งผลกระทบของ Brexit ที่ในกรณีเลวร้ายที่สุด (worst case) Brexit อาจทำให้ปริมาณการค้าโลกขยายตัวชะลอลงสู่ระดับใกล้เคียงร้อยละ 1.3 ในปี 2019

ที่มา : https://www.cnbc.com/2019/04/02/wto-lowers-its-forecasts-after-global-trade-slowed-in-the-fourth-quarter.html

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ