ส่อง 5 เมกะเทรนด์แห่งโลกอนาคตในปี 2023

1. ปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence)

หลังจากบริษัท OpenAI ได้ทำการเปิดตัว ChatGPT ไปก็เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก โดยนอกจาก ChatGPT แล้ว ปัจจุบันมี AI ที่มีความสามารถล้ำลึกออกมามากมาย แถมยังอยู่ในชีวิตประจำวันมากกว่าที่เรารู้เสียด้วย เช่น การปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์ด้วย Face ID หรือการสั่งงานด้วยเสียง

2. บริการสุขภาพ (Healthcare)

หนึ่งในเมกะเทรนด์ใหญ่เนื่องจากโลกกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย เพราะมีแนวโน้มอัตราการเกิดที่ต่ำลง ทำให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดย ‘มอร์แกน สแตนลีย์’ สถาบันการเงินชั้นนำของโลก คาดการณ์ว่าสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปในสหรัฐอเมริกา จะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 23% ภายในปี 2025

3. อินเทอร์เน็ตยุคที่ 3 (Web 3)

อินเทอร์เน็ตยุคที่ 3 หรือ Web 3 คือแนวคิด รูปแบบของเว็บไซต์ในอนาคต ที่คาดการณ์ไว้ว่ามันจะเป็นยุคใหม่ของอินเทอร์เน็ตที่จะมีความฉลาดมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง Machine Learning (ML), Big Data, Artificial Inteligence (AI), Blockchain ทำงานได้อย่างเต็มที่

4. การหลอมรวมของโลกเทคโนโลยี (Hyper-Connected World)

ในปี 2023 เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตผู้คนมากขึ้น และจะเริ่มเห็นยูสเคส (Use Case) ที่มีความซับซ้อนที่เป็นการสื่อสารระหว่าง Machine to Machine พร้อมรวมทุกอย่างเข้ามาทำงานด้วยกัน ทั้ง Decentralized, Digital Twin, Future Internet และมีจุดที่เป็นศูนย์กลางคือ Cyber Security

5. พลังงานสะอาด (Clean Energy)

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลที่สร้างมลภาวะจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน มาเป็นพลังงานสะอาด จึงถือเป็นเมกะเทรนด์ที่จะเติบโตในอนาคตช่วง 10 -20 ปีข้างหน้านี้ เพราะพลังงานสะอาดเป็นพลังงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างมลภาวะที่เป็นพิษให้กับธรรมชาติ

บทความโดย คุณานันต์ TechToro

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ