"หางานสาย DeFi" ต้องเตรียมทักษะอะไรไว้บ้าง?

DeFi หรือ Decentrlized Finance คือบริการทางการเงินที่สามารถทำธุรกรรมได้โดยไม่ผ่านตัวกลาง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของบล็อกเชน โดยธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบน DeFi มักจะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นหลัก ถ้าอยากทำงานสายนี้ ต้องมีทักษะอะไรบ้างที่จะทำให้เราโดดเด่นและมีโอกาสในสายงานนี้มากขึ้น?

1. Computer Science

Computer Science หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หมายถึง การศึกษาที่ผนวกเอาองค์ความรู้ของทางคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และหลักการของตรรกศาสตร์มาไว้ด้วยกัน มีความสำคัญในการทำงานด้าน DeFi และทักษะนี้ยังนำไปปรับใช้กับสายงานเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น AI (Artificial Intelligence) ที่มีกระแสมาอย่างต่อเนื่อง ทักษะ Computer Science จึงนับได้ว่าน่าสนใจและคุ้มค่าที่จะศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างมาก!

2. Cryptography

Cryptography หรือ วิทยาการเข้ารหัสลับ หมายถึง กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในการเข้ารหัสและถอดรหัส มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยให้ผู้ที่มีสิทธิ์และได้รับอนุญาตให้อ่านได้เท่านั้น Crypto Graphy ได้ฉายาว่าเป็น “วิทยาศาสตร์แห่งการซ่อนข้อมูล” Cryptography จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญและจะทำให้คุณโดดเด่นกว่าคู่แข่ง!

3. Data Structures and Algorithms

Data Structures คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และ Algorithms คือ กระบวนการที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลที่เก็บเอาไว้ใน Data Structures นั้น ๆ เป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะ DeFi นั้นมีข้อมูลมหาศาล จึงต้องอาศัยการจัดเก็บข้อมูลใน Structure ที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดข้อผิดพลาด ลดระยะเวลาและเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่มี 

4. Banking and Finance

ทักษะนี้เป็นทักษะที่จะทำให้คุณเข้าใจกลไกของระบบการเงินมากขึ้น ในการทำงานสาย DeFi คุณควรอย่างยิ่งที่จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์และผลกระทบทางการเงินที่เกิดขึ้นในสังคมโลก นอกจากนี้ ทักษะ Banking and Financen ยังรวมถึง การบริหารจัดการความเสี่ยง, การดูงบประมาณและการจัดการ cash flow อีกด้วย ซึ่งมันจะเพิ่มโอกาสในการทำงานของคุณได้อีกในอนาคต!

TechToro

Ref