Bitcoin Dominance (BTC.D) คืออะไร สำคัญอย่างไรในโลกคริปโต?

ปัจจุบัน โลกคริปโตฯ ได้มีเหรียญ Altcoin เกิดขึ้นมากมาย แต่ Bitcoin ก็ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลดั้งเดิมที่มีสัดส่วนในตลาดเยอะที่สุด นักลงทุนคริปโตฯ ควรจับตามองเทรนด์ของเหรียญต่าง ๆ ในตลาดเพื่อจัดสรรการลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสม

“Bitcoin Dominance” ได้กลายเป็นคู่มือในการลงทุน วันนี้แอดมินสรุปมาให้แล้ว! “Bitcoin Dominance คืออะไร และบอกอะไรในโลกคริปโตฯ”

รู้จักกับ BTC Dominance และ Market Capitalization

Bitcoin Dominance (BTC.D) หมายถึง อัตราสัดส่วนการครองตลาดของ Bitcoin เมื่อเทียบกับมูลค่าทั้งหมดของ Cryptocurrency Bitcoin Dominance (BTC.D) ช่วยบ่งบอกถึงเทรนด์ของ BTC และ Altcoin

Market Capitalization หมายถึง มูลค่าโดยรวมทั้งหมดของสินทรัพย์ในระบบนั้น ๆ สำหรับ Market Cap ของ Bitcoin สามารถคำนวณได้โดยการรวมมูลค่าปัจจุบันกับจำนวน BTC ที่ถูกขุดขึ้นมาทั้งหมด

สูตรหา Bitcoin Dominance

Bitcoin dominance = Bitcoin market cap/ Total cryptocurrency market cap

Bitcoin Dominance บอกอะไร? สำคัญอย่างไร?

Bitcoin Dominance Ratio หรือ BTC Dominance เป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีประโยชน์มากในการระบุเทรนด์ของตลาดคริปโตฯ เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าจะซื้อ/ขาย Altcoin หรือ Bitcoin ตอนไหน

“เมื่อ BTC Dominance เพิ่มขึ้น Altcoin โดยรวมจะสูญเสียมูลค่าเมื่อเทียบกับ BTC” ในทางตรงกันข้าม “เมื่อ BTC Dominance ลดลง Altcoin จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ BTC”

หมายความว่าในกรณีทั่วไปคุณจะอยากลงทุนกับ Bitcoin เมื่อ BTC Dominance เป็นเทรนด์ขาขึ้น และคุณจะอยากลงทุนกับ Altcoins เช่น ETH เมื่อ BTC Dominance เป็นเทรนด์ขาลง

รู้หรือไม่?

ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว เทรนด์ขาลงของ BTC Dominance จะเกิดขึ้นเมื่อตลาดคริปโตฯ เป็นตลาดกระทิง (Bull Market)

อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนในตลาดคริปโตฯ นั้นมีความเสี่ยงและความผันผวนมาก นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ในการลงทุนด้วย Bitcoin Dominance เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

TechToro

Ref


คำเตือน

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ