News Update: Cathie Wood ช้อนซื้อหุ้น Twitter ที่ราคาต่ำสุดของปีนี้ รวม 1.1 ล้านหุ้น เข้ากอง ARKK, ARKF และ ARKW

Cathie Wood ช้อนซื้อหุ้น Twitter เข้ากองทุน ARKK, ARKF และ ARKW หลังราคาหุ้นร่วงต่ำสุดในรอบปี รับข่าว Jack Dorsey ประกาศลาออกจากตำแหน่ง CEO ของบริษัท

เมื่อวานนี้ (30 พ.ย.) Ark Invest หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Twitter ได้ช้อนซื้อหุ้น Twitter ประมาณ 1.1 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเกือบ 49 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นการซื้อหุ้น Twitter ครั้งแรกในรอบ 1 เดือน และเป็นการซื้อครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.

ตามรายงานการซื้อขายรายวันของผู้จัดการสินทรัพย์ ARK ได้ซื้อหุ้น Twitter ตามจำนวนดังนี้
➢ กองทุน Ark Innovation ETF (ARKK): 623,221 หุ้น
➢ กองทุน Ark Fintech Innovation ETF (ARKF): 327,160 หุ้น
➢ กองทุน Ark Next Generation Internet ETF (ARKW): 161,991 หุ้น

การช้อนซื้อหุ้นของ Ark Invest เกิดขึ้น 1 วัน หลัง Jack Dorsey ประกาศลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ Twitter และแต่งตั้ง Parag Agrawal CTO คนปัจจุบันของ Twitter มาดำรงตำแหน่งแทน ข่าวดังกล่าวส่งผลให้เมื่อวานนี้ (30 พ.ย.) ราคาหุ้น Twitter ปรับตัวลง 4% ปิดที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย. ปีที่แล้ว

Cathie Wood มักย้ำถึงกลยุทธ์การลงทุนของ Ark ที่ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี ทำให้บริษัทส่วนมากในพอร์ตการลงทุนมักมีความผันผวนในระยะสั้น โดยรายงานการซื้อขายรายวันของ Ark สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของพอร์ตเท่านั้น แต่ไม่ได้สะท้อนการซื้อขายทั้งหมดของบริษัท เพราะไม่ได้รวมกิจกรรมเพิ่มและไถ่ถอนหน่วยลงทุน

อ้างอิง: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-01/cathie-wood-s-ark-loads-up-on-twitter-as-stock-hits-12-month-low?srnd=premium-asia&sref=e4t2werz 

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน
10000 FINT