News Update: เดโมแครตเสนอ ขยายเครดิตภาษีรถ EVs รถยนต์ไฟฟ้า 2.7 ล้านบาท ลดหย่อนได้ 4 แสนบาท ช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด

พรรคเดโมแครตเตรียมขยายเครดิตภาษีรถยนต์ไฟฟ้าสู่ 12,500 ดอลลาร์ต่อคัน (ประมาณ 400,000 บาท) พร้อมเสนอให้ปรับลดฐานเงินได้ลงเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงเครดิตภาษีนี้ได้มากขึ้น

แผนดังกล่าวจะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคา $80,000 (ประมาณ 2.7 ล้านบาท) ได้รับเครดิตภาษีเต็มจำนวน โดยแผนก่อนหน้านี้ จำกัดเครดิตภาษีสำหรับรถตู้ที่ราคา $64,000, รถอเนกประสงค์ SUV ที่ราคา $69,000 และ รถบรรทุกที่ราคา $74,000

พรรคเดโมแครตยังเสนอให้ปรับวงเงินสำหรับผู้ยื่นรับเครดิตภาษี โดยกำหนดวงเงิน $250,000 สำหรับการยื่นรายบุคคล และวงเงิน $500,000 สำหรับการยื่นแบบร่วม จากแผนก่อนหน้าซึ่งกำหนดไว้ที่ $400,000 สำหรับการยื่นรายบุคคล และ $800,000 สำหรับการยื่นแบบร่วม

การสนับสนุนให้ผู้คนเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน จะเป็นก้าวสำคัญในการต่อสู้กับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจาก 1 ใน 3 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในสหรัฐฯ มาจากการขนส่ง

พรรคเดโมแครตยังเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่า $4,500 สำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในโรงงานที่พนักงานเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งนี่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตรถยนต์ที่เป็นสมาชิกสหภาพ United Auto Workers อย่าง General Motors และ Ford อย่างไรก็ตาม พรรครีพับลิกันคัดค้านมาตรการดังกล่าว

แผนดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ Build Back Better มูลค่า 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ของปธน.โจ ไบเดน จะช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ อย่างมาก โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในปีนี้จะคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 4% ของยอดขายทั้งหมดในสหรัฐฯ

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จะลงคะแนนเสียงใน ร่างกฎหมาย Build Back Better ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ซึ่งพรรคเดโมแครตต้องการให้ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านอนุมัติในสัปดาห์นี้

อ้างอิง: https://www.cnbc.com/2021/11/03/democrat-climate-plan-adds-tax-breaks-for-evs-that-cost-up-to-80000.html 

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน
คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ