News Update: Twitter เตรียมปลดพนักงาน แจ้งผ่านอีเมลพนักงานทุกคน คืนนี้ 3 ทุ่ม หลัง Elon Musk ซื้อกิจการ เร่งคุมค่าใช้จ่าย

Twitter เตรียมแจ้งพนักงานทางอีเมลในวันศุกร์นี้ (4 พ.ย.) ว่า พวกเขาจะถูกไล่ออกหรือไม่ รวมถึงการสั่งปิดสำนักงานชั่วคราวและป้องกันการเข้าถึงของพนักงานด้วย หลังสัปดาห์แห่งความไม่แน่นอนภายใต้เจ้าของใหม่อย่าง Elon Musk

โดย Twitter จะส่งอีเมลถึงพนักงานตอน 9 โมงเช้าของวันศุกร์ตามเวลาของสหรัฐฯ​ (ประมาณ 3 ทุ่ม ตามเวลาไทย) เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเลิกจ้าง การสั่งปิดสำนักงานชั่วคราว และการป้องกันการเข้าถึงของพนักงาน

ในอีเมลที่ส่งถึงพนักงานในวันพฤหัสบดี (3 พ.ย.) Twitter ระบุถึง ความตั้งใจที่จะทำให้องค์กรอยู่ในเส้นทางที่ดีและเหมาะสม โดยบริษัทจะก้าวผ่านกระบวนการที่ยากลำบากซึ่งคือการลดจำนวนพนักงงาน Twitter ที่อยู่ทั่วโลกในวันศุกร์นี้

นอกจากนี้ Twitter ยังระบุว่า บริษัทจำเป็นต้องปิดสำนักงานชั่วคราวและระงับการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด เพื่อรับประกันความปลอดภัยของพนักงานแต่ละคน ระบบทวิตเตอร์ และข้อมูลของลูกค้า

โดยพนักงานที่ไม่ได้ถูกเลิกจ้างจะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมลของบริษัท ส่วนพนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับวิธีการปฏิบัติในขั้นตอนถัดไปผ่านทางอีเมลส่วนตัวของพวกเขา

พนักงานบางคนทวีตข้อความว่า พวกเขาถูกบล็อกการเข้าถึงระบบ IT ของบริษัทแล้ว และมองเป็นสัญญาณว่าพวกเขาอาจเป็นหนึ่งในพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง

มีสัญญาณว่า Elon Musk ต้องการลดต้นทุนของ Twitter รวมถึงสร้างวัฒนกรรมในการทำงานชุดใหม่ โดยมีรายงานระบุว่า Elon Musk ได้สั่งให้ทีม Twitter หาทางลดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานปีละ 1,000 ล้านดอลลาร์

ก่อนหน้านี้ Elon Musk ได้ปลดพนักงานระดับสูงของบริษัทออก โดยไล่ทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินและกฎหมายออก รวมถึงพนักงานแผนกโฆษณา การตลาด และทรัพยากรบุคคลของบริษัทตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

อ้างอิง: https://www.reuters.com/technology/twitter-start-layoffs-friday-morning-internal-email-2022-11-04/ 

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน