News Update: BofA มั่นใจไตรมาส 3 ปีนี้ สหรัฐฯ เศรษฐกิจถดถอยแน่ แต่เป็นการถดถอยทางเทคนิค จากการชะลอตัวของภาคธุรกิจ

ซีอีโอของ BofA มั่นใจสหรัฐฯ จะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคในไตรมาส 3 ของปีนี้

กรุงเทพธุรรกิจรายงานว่า ไบรอัน มอยนิฮานซึ่งเป็นซีอีโอของ BofA กล่าวในงาน Business Summit ที่ออสเตรเลียว่า สหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในไตรมาส 3 ปีนี้ ต่อเนื่องไปยังไตรมาส 4 และยาวไปจนถึงไตรมาสแรกของปี 2024 ซึ่งจะทำให้อัตราเงินเฟ้อค่อยๆ ลดลงในไตรมาสถัดไป โดยการหดตัวรายไตรมาสจะอยู่ในช่วง 0.5% ถึง 1%

อย่างไรก็ตามสภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งนี้จะไม่ลึก และจะส่งผลต่อเนื่องให้อัตราดอกเบี้ยเริ่มลดลงในไตรมาส 2 ของปี 2024 โดยคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเติบโตแบบติดลบทั้งหมด 3 ไตรมาสเนื่องจากการชะลอตัวของภาคธุรกิจ แต่ภาคการบริโภคยังเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี

จากการคาดการณ์ สหรัฐฯ ต้องเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยู่แล้ว แต่จะเกิดในลักษณะที่เบาบางมาก และนี่เป็นเพียงภาวะถดถอยทางเทคนิคหรือการที่ GDP (QoQ) ติดลบติดต่อกันสองครั้งเท่านั้น ไม่ใช่การย่อตัวลงของเศรษฐกิจที่รุนแรง

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/finance/stock/1056494

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ