News Update: มหาดไทยเตรียมถอย เสนอ ครม. ถอนร่างกฎกระทรวงให้ต่างชาติซื้อที่ดิน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยต้องจับตาการเสนอวาระจรจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เพื่อขอถอนร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. … หลัง ครม. มีมติอนุมัติหลักการไปเมื่อวันที่ 25 ต.ค.65 เนื่องจากมีเสียงคัดค้านจากหลายฝ่าย ที่เกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อเรื่องที่ดินทำกินของคนไทย

อ้างอิง: https://www.infoquest.co.th/2022/248745 

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ