News Update: ‘ช้อปดีมีคืน’ ผ่านครม.แล้ว วงเงิน 4 หมื่นบาท เริ่ม 1 ม.ค. นี้ ส่วน ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ยังไม่เข้า

‘รัชดา ธนาดิเรก’ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการ ‘ช้อปดีมีคืน’ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งในครั้งนี้กำหนดค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการนำมาลดหย่อนภาษีได้ในวงเงิน 40,000 บาท แต่จะมีการแบ่งวงเงินสำหรับใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จที่เป็นเอกสาร และใบกำกับภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.66

ส่วนมาตรการ ‘เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5’ ยังไม่เข้า ครม.วันนี้

อ้างอิง: https://www.infoquest.co.th/2022/260366 

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน