News Update: ‘เรย์ ดาลิโอ’ เตือนหยุดโลกสวย ขึ้นดอกเบี้ย ลดเงินเฟ้อ ไม่ทำให้เศรษฐกิจดี Fed ทำลายอำนาจในการซื้อประชาชน คุมเงินเฟ้อ มีราคาที่ต้องจ่ายมหาศาล

เรย์ ดาลิโอ เตือนการคุมเงินเฟ้อของ Fed ด้วยการลดดอกเบี้ย มีต้นทุนทางเศรษฐกิจมหาศาล

มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัท Bridgewater Associates ‘เรย์ ดาลิโอ’ แสดงความเห็นบน LinkedIn ระบุว่า หากคิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะทำให้เงินเฟ้อลดลง และอะไรหลายๆ อย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิม การคิดแบบนี้ถือว่า “ไร้เดียงสา และไม่เข้าใจกลไกการทำงานของเศรษฐกิจ”

เรย์ ดาลิโอ มองว่า การใช้นโยบายการเงินเข้มงวดจะทำให้การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคน้อยลง ซึ่งอาจจะช่วยลดเงินเฟ้อได้ แต่ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น

“เป็นแค่การเปลี่ยนผ่าน จากการลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่กระทบต่อประชาชน ไปสู่การสร้างแรงกดดันใหม่ ที่ทำให้ประชาชนมีอำนาจในการซื้อน้อยลง โดยไม่มีทางที่ Fed จะสามารถควบคุมเงินเฟ้อโดยไม่ทำให้เศรษฐกิจอ่อนแอ”

เรย์ ดาลิโอ อธิบายว่า ด้วยอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์และปริมาณหนี้สินที่สูงตอนนี้และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกจากการขาดดุลของรัฐบาล รวมถึงการขายพันธบัตรออกมาของธนาคารกลาง ทำให้มีแนวโน้มที่การเติบโตของสินเชื่อภาคเอกชนจะหดตัว ส่งผลให้เศรษฐกิจอ่อนแอ

เรย์ ดาลิโอ กล่าวว่า ในระยะยาว Fed มักจะสร้างทางสายกลาง ที่จะนำไปสู่การถดถอยของเศรษฐกิจในที่สุด

อ้างอิง: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-21/ray-dalio-says-reducing-inflation-will-come-at-great-cost

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน
คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ