News Update: BlackRock มองสินทรัพย์ ‘ตลาดเกิดใหม่’ มีความได้เปรียบ ทั้งหุ้นและพันธบัตร เพราะสิ้นสุดการขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่า Fed

ฝ่ายวิจัยของ BlackRock มีมุมมองเชิงบวกขึ้นมากต่อ ‘ตลาดเกิดใหม่’ หรือ EM ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศที่ธนาคารกลางดำเนินการและสิ้นสุดการขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่า Fed มาก

มุมมองระยะสั้นของ BlackRock ในฐานะผู้จัดการการเงินรายใหญ่ที่สุดของโลกชื่นชอบทั้งหุ้นและพันธบัตรจากประเทศกำลังพัฒนามากกว่าหุ้นที่มาจากประเทศเศรษฐกิจโตแล้ว จากทั้งแนวโน้มการเปิดเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบของจีน และวงจรการขึ้นดอกเบี้ยที่ใกล้สิ้นสุดแล้วในตลาดเกิดใหม่

ทีมนักกลยุทธ์ของบริษัทที่นำโดย Wei Li ระบุว่า สัญญาณการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดน้อยลงของ Fed และดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ก็เป็นเหตุผลในการสนับสนุนสินทรัพย์การเงินในประเทศกำลังพัฒนาเช่นกัน

“สำหรับตอนนี้ สินทรัพย์ EM มีความได้เปรียบ ทั้งความยืดหยุ่นที่ชัดเจนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ EM ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว (DM) ชะลอตัวลง” BlackRock ระบุ

ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องคงอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นไปอีกนานเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่เหนียวแน่น แต่ตลาดเกิดใหม่นั้นมีความยืดหยุ่นมากกว่า

ขณะที่สกุลเงินที่กำลังพัฒนาแข็งค่าขึ้น แม้ว่า Fed จะใกล้ยุติวงจรการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้กำหนดนโยบายในประเทศดังกล่าว จะสามารถแยกตัวออกจากสหรัฐฯ และยังคงหลีกเลี่ยงการอ่อนค่าได้

ส่วนประเทศต่างๆ อย่างราซิล อินเดีย และเกาหลีใต้ ได้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระหว่างการประชุมครั้งล่าสุด

BlackRock ชื่นชอบทั้งหุ้น EM และพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่น โดยเฉพาะตราสารหนี้จากประเทศที่มีอันดับเครดิตสูงกว่า เช่น เม็กซิโก ที่เงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลง และระดับหนี้ต่อ GDP ที่ต่ำกว่า

อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหุ้นเกิดใหม่ของ MSCI พิ่มขึ้นเพียง 2% ในปีนี้ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั่วโลกมากกว่า 6 ppt ในขณะเดียวกันพันธบัตรดอลลาร์ก็ล้าหลังกลุ่มตราสารหนี้ทั่วโลกอื่นๆ

ที่มา: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-24/blackrock-says-emerging-markets-have-an-edge-over-rest-of-world?srnd=premium-asia&leadSource=uverify%20wall&sref=e4t2werz

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน

10000 FINT