วิธีทำกำไรจากหุ้นแบบ “อยู่ดีกินดี”

ถ้าโจทย์ของคุณคือ “ต้องสร้างผลตอบแทนจากตลาดหุ้น ด้วยการลงทุนในบริษัทน้ำดี ที่ผลประกอบการมีกำไรต่อเนื่อง และเป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแสความสนใจ” เราเชื่อว่า หุ้นกลุ่ม “อยู่ดีกินดี” น่าจะเป็นทางออกให้คุณได้…ว่าแต่ มีด้วยหรือหุ้นกลุ่มที่ว่านี้?  

ความจริงแล้วหุ้นกลุ่ม “อยู่ดีกินดี” เป็นธุรกิจที่อยู่ใกล้ตัวทุกคนอย่างมาก และเป็นกลุ่มมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมาโดยตลอด จนทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำมาจัดทำดัชนีใหม่ ที่ชื่อว่า “SET Well-being” (SETWB) ซึ่งเป็นดัชนีที่คำนวณจากหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 7 หมวดธุรกิจ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นธุรกิจที่ผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ

โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นที่ใช้คำนวณในดัชนี SETWB นั้น จะพิจารณาจาก 7 หมวดธุรกิจ ได้แก่ หมวดธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) พาณิชย์ (Commerce) แฟชั่น (Fashion) อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) การแพทย์ (Health Care Services) การท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourisms & Leisure) และขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics)

มั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นหุ้นดี?

นักลงทุนสามารถมั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยว่า หุ้นในกลุ่ม SETWB นั้น เป็นบจ. ที่มีศักยภาพดี นั่นก็เป็นเพราะ กว่าที่จะถูกคัดเลือกเข้ามาในกลุ่มดัชนีนี้ได้ บจ. ต้องผ่านการคัดกรองหลายด่านเลยทีเดียว ทั้งในเรื่อง

สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยและความเหมาะสมด้านสภาพคล่องของหุ้น

โดยบจ.ใน SETWB นั้น ต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 20% และเป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จำนวนหุ้นที่ซื้อขายในแต่ละเดือน ต้องมีสัดส่วนอย่างน้อย 0.5% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างต่ำ 9 เดือนจาก 12 เดือนในช่วงที่พิจารณา

ผลประกอบการดีต่อเนื่อง

หุ้นที่อยู่ในดัชนีนี้ ต้องมีกำไรอย่างน้อย 2 ใน 3 ปีล่าสุด (เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม) ทำให้มั่นใจได้ว่า ธุรกิจในดัชนี SETWB มีเสถียรภาพในการดำเนินกิจการอยู่ในระดับที่ดี

และเมื่อผ่านคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมด หุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 30 ลำดับแรกที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ก็จะถูกนำเข้าเป็นองค์ประกอบของดัชนี SETWB

ประเทศไทยกับเรื่อง “กินดีอยู่ดี”

พูดมาถึงตรงนี้ หลายคนอาจสงสัยว่า แล้วประเทศไทยจะเกาะกระแส “Well-being” หรือ การ “กินดีอยู่ดี” ได้อย่างไร? เรื่องนี้มีคำตอบ …

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ที่ผ่านมาประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากอัตราการเกิดของประชากรไทยที่ลดลง ตรงกันข้ามกับจำนวนผู้สูงอายุ ที่อยู่ในวัยมากกว่า 65 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้กลุ่มคนในวัยดังกล่าวขยายตัวมากขึ้นทุกปี ประกอบกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ปรับตัวขึ้นโดยตลอด ก็ยิ่งทำให้ธุรกิจในกลุ่มโรงพยาบาลที่อยู่ในดัชนี SETWB ได้รับประโยชน์จากประเด็นนี้

วิธีทำกำไรจากหุ้นแบบ “อยู่ดีกินดี”

คนไทยมีแนวโน้มรายได้เพิ่มขึ้น

แม้ “ค่าใช้จ่าย” ต่อครัวเรือนของคนไทยจะมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นโดยตลอด แต่ก็ต้องยอมรับว่าในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา (2007-2017) “รายได้” ครัวเรือนเฉลี่ยของคนไทยทั้งประเทศ ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยอยู่ที่ประมาณ 51% เลยทีเดียว

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เกิดกลุ่มคนไทยที่มีรายได้สูงขึ้น ซึ่งถ้าลองวิเคราะห์ตามแนวทางของ The Boston Consulting Group (BCG) จะพบได้ว่ากลุ่มคนไทยที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป จะมีศักยภาพใช้สินค้าฟุ่มเฟือย และท่องเที่ยวค่อนข้างสูง ดังนั้นสินค้าและบริการต่างๆ ทั้งในด้าน อาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและสันทนาการ พาณิชย์และแฟชั่น ขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงกลุ่มการเกษตร ก็จะได้รับอานิสงส์ไปพร้อมๆ กัน

หุ้นที่เติบโตสอดคล้องไปกับการ “กินดีอยู่ดี” ของคนไทย จึงน่าจะเป็นกระแสการลงทุนที่น่าสนใจ และเป็นอีก Megatrend ที่ไม่ควรพลาด 

ที่มาบทความ : https://www.facebook.com/tiscomastery/

iran-israel-war