นี่คือสัญญาณที่บอกว่าการท่องเที่ยวไทยกำลังจะคึกคัก!

ท่านผู้โดยสารครับ ขณะนี้เราได้นำท่านมาสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว กรุณานั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่ ปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในระดับตรง และจับจ้องให้ดีนะครับว่า หุ้นบริษัทไหนที่ท่านจะได้ใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย

พูดถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย คงต้องบอกว่ายังคงได้รับความสนใจอย่างดี จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก เห็นได้จากในปี 2561 ซึ่งแม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยลบทั้งในและต่างประเทศ แต่ก็ยังคงขยายตัวได้ดี จนสามารถสร้างรายได้สูงถึง 2 ล้านล้านบาท (สำหรับทั้งปี 2561) โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 38.28 ล้านคน

ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย มีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนสูงถึง 10 ล้านคน อย่างไรก็ตามในปี 2562 นี้ รัฐบาลตั้งเป้าว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอีก โดยได้ปูพรมด้วยมาตรการที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้บินลัดฟ้าเข้ามาประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

Welcome to Thailand !

ปีนี้ประเทศไทยปักธงไว้ว่า จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือน 41.1 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 2.21 ล้านล้านบาท โดยในจำนวนทั้งหมดนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนอยู่ที่ 11.69 ล้านคน ส่วนนักท่องเที่ยวจากชาติในอาเซียนคาดไว้ที่ 11.31 ล้านคน และจากยุโรปคาดว่าจะอยู่ที่ 6.90 ล้านคน

โดยกุญแจสำคัญที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวจีน เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นนั้น รัฐบาลได้มีการเตรียมพร้อมไว้เป็นอย่างดี นั่นก็คือ การขยายมาตรการ “ฟรีวีซ่า” ด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้าว ซึ่งจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วัน ในกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) ที่เก็บอัตราค่าธรรมเนียมประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียว 2,000 บาท จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 จากเดิมที่สิ้นสุดมาตรการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ดังนั้น ผลจากมาตรการนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยได้มากขึ้น โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์

นอกจากนี้รัฐบาลยังมีการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ นั่นก็คือ “การท่องเที่ยวเมืองรอง”ซึ่งไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมหลักๆ ที่นักท่องเที่ยวเคยเดินทางไปด้วย จึงทำให้นักท่องเที่ยวมีจุดหมายปลายทางใหม่ที่น่าสนใจเพิ่มขึ้น โดยจากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวนนักท่องเที่ยวในเมืองรองที่ขยายตัวสูงสุดใน 2 อันดับแรก ได้แก่ ราชบุรี และ ชัยนาท

จากการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน จะพบได้ว่า นักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น ประกอบกับมีปัจจัยบวกจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าถึงเม.ย. อีกทั้งยังเข้าสู่ไฮซีซั่นท่องเที่ยวด้วย จึงน่าจะส่งผลดีต่อหลายธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะบางบริษัทที่จะได้รับผลดีโดยตรง เช่น บริษัทที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยว อาหาร โรงแรม

กระแสธุรกิจการท่องเที่ยวไทย ยังคงตื่นตัวและคึกคักจากมาตรการส่งเสริมของรัฐบาล ซึ่งตอนนี้ยังมีโอกาสที่จะจับจังหวะหาผลตอบแทนจากประเด็นนี้

———————————

ที่มาบทความ : https://www.facebook.com/tiscomastery/

เปิดโหมด Risk-On!