TISCO Omakase Extra Fund ปรับพอร์ตเดือน พ.ค. 2020: เพิ่มน้ำหนักในกลุ่มธุรกิจที่จะได้ประโยชน์ หรือได้รับผลกระทบจำกัด

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 8 พ.ค.  2020
++ ปรับพอร์ตลงทุนวันที่ 11 พ.ค. 2020 ++

ผลการดำเนินงาน

หากพิจารณาผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน วันที่ 18 ก.พ. – 8 พ.ค. 2020 ภาพรวมพอร์ตกองทุนปรับตัวลดลง -12%

ความเห็น และ มุมมองการลงทุนระยะข้างหน้า

เราได้ทำการปรับพอร์ตลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อเป็นการ Lock Profit ในรอบที่แล้วในวันที่ 16 เม.ย. 2020 ภายใต้สมมติฐาน ตลาดหุ้นปรับเพิ่มขึ้นเร็วจากจุดต่ำ 23 มี.ค. 2020  2. สหรัฐฯ กำลังจะเผชิญการแพร่ระบาดสูงในช่วงเวลาดังกล่าว 3.  ตัวเลขเศรษฐกิจมีแนวโน้มอ่อนตัว

อย่างไรก็ดีหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวตลาดหุ้นไม่ได้มีการปรับลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ด้วยภาพรวมธุรกิจกำลังเข้าสู่ในช่วงการเปิดเมืองหนุนกิจกรรมเศรษฐกิจ เชื่อว่าจะส่งผลให้การจ้างงานและ กิจกรรมเศรษฐกิจโดยรวมกลับเข้าสู่ปกติมากขึ้น แม้จะไม่ใช่ระดับเดียวกับก่อนการเกิดโรคระบาด

ประกอบกับเราประเมินว่า พัฒนาการด้านสาธารณสุข แนวทางการรักษาโรค และ พัฒนาวัคซีน มีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้นการถือครองสินทรัพย์จึงแนะนำให้ปรับเพิ่มสินทรัพย์กลับเข้าสู่ระดับปกติเช่นกัน

สำหรับปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ต้องระมัดระวัง เช่น การระบาดรอบที่ 2 และประเด็นการกีดกันการค้า แต่เชื่อว่าปัจจัยทั้ง 2 จะส่งผลลบต่อการลงทุนจำกัด

สำหรับพอร์ตการลงทุนทั้งนี้เรามองว่าการเพิ่มน้ำหนักกลับเข้าลงทุนในครั้งนี้เราเน้นไปยัง Theme การลงทุนที่จะได้ประโยชน์จากการแพร่ระบาด หรือ กลุ่มธุรกิจที่ได้ผลกระทบจำกัด

แนวทางปรับพอร์ตการลงทุน

สำหรับพอร์ตการลงทุน เรามองว่าการเพิ่มน้ำหนักกลับเข้าลงทุนจะเน้นไปยัง Theme การลงทุนที่จะได้ประโยชน์จากการแพร่ระบาด หรือ กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำกัด

สัดส่วนการปรับพอร์ตกองทุน (ณ วันที่ 11 พ.ค. 2020)

TISCO Omakase Extra Fund ปรับพอร์ตเดือน พ.ค. 2020:

TISCO Asset Management

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนใน TISCO Omakase Extra Fund สามารถดูพอร์ตการลงทุนได้ตามช่องทางนี้
ผ่านมือถือ/Tablet >> แอปฯ FINNOMENA
ผ่านคอมพิวเตอร์ >>  เว็บไซต์ FINNOMENA

สำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนใน TISCO Omakase Extra Fund คลิกที่นี่เพื่อสร้างแผนการลงทุน

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

10000 FINT