TISCO Omakase Extra Fund

TISCO Omakase


ที่มา: บลจ. ทิสโก้ วันที่: 18 ธันวาคม  2023

Outlook

  • มุมมองระยะกลาง 3-6 เดือน เงินเฟ้อคาดผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว แต่มีโอกาสที่ดอกเบี้ยจะทรงตัวในระดับสูงไปอีกระยะจนกว่า Fed จะมีความเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้ อย่างไรก็ดี ตัวเลขการจ้างงาน และค่าแรงในสหรัฐฯ รวมถึงเงินออมส่วนเกินที่หมดลง ได้เริ่มสะท้อนภาวะเศษฐกิจที่มีโอกาสชะลอลง แต่คาดว่าจะไม่ถึงระดับชะลอตัวรุนแรง (Hard Landing) ขณะที่ผลประกอบการของบางบริษัทในสหรัฐฯยังสามารถเติบโตได้ดีอยู่ และเริ่มมีการคาดการณ์ที่ Fed จะปรับลดดอกเบี้ยลงในปีหน้า
  • สำหรับเศรษฐกิจจีนในปี 2024 คาดว่าจะขยายตัวได้ดีขึ้น แต่มีปัจจัยกดดันจากภาคอสังหาฯที่เปราะบาง แต่ทางการนก็ยังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเนื่องโดยการอัดฉีดสภาพคล่องและออกมาตราการต่างๆ เพื่อหนุนให้เศรษฐกิจโตตามเป้าที่ 5% ซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวผ่านตัวเลขเศรษฐกิจอย่าง Industrial Production และ Retail Sales
  • ส่วนเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีในปี 2024 โดยปัจจุบันเริ่มมี Flow จากต่างชาติกลับเข้ามามากขึ้นหลังจากที่ Fed ใกล้หยุดดอกเบี้ย ทำให้สภาพคล่องในตลาดหุ้นไทยเริ่มดูดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เรายังคงรอความชัดเจนในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐ อาทิ นโยบาย Digital Wallet รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมานของรัฐฯ

Strategy

  • แม้เรามองว่าอัตราดอกเบี้ยจะใกล้ผ่านจุดสูงสุด หรือ ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว แต่ด้วยอัตราดอกเบี้ยในหลายประเทศจะยังคงสูงไปอีกระยะ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่บริษัทที่มีงบการเงินไม่แข็งแกร่งอาจเผชิญต้นทุนดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ดังนั้นภาพรวมจะยังลงทุนเน้นหุ้นในกลุ่มที่งบการเงินที่ดี เพื่อช่วยลด beta ของพอร์ต
  • ประเมินแนวโน้มผลตอบแทนตลาดพันธบัตรฯ มีโอกาสที่จะปรับลดลง ดังนั้นการถือกองทุนจะยังรักษาสมดุลระหว่าง กองทุนที่จะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยปรับลดลง เช่น TISCO US Treasury และ ประเทศที่คาดว่าจะยังมีเศรษฐกิจขยายตัวดี เช่น เวียดนาม TISCO Vietnam Equity

Portfolio Action

  • ปรับลดน้ำหนัก TISCO US Technology ไปยัง TISCO US Aggregate Bond โดยมองว่า วัฎจักรดอกเบี้ยน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในสหรัฐฯ หลังจากผลการประชุม FOMC ล่าสุดเริ่มมีทิศทางผ่อนคลายมากขึ้น ในการปรับลดดอกเบี้ยสำหรับปี 2024 ทำให้ตลาดมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะถดถอยลดน้อยลง และในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็ว โดยเฉพาะหุ้นที่มีความอ่อนไหวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เราจึงใช้จังหวะนี้ในการ Take profit หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่ปรับเพิ่มขึ้นเร็ว โดยเลือกลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้ในสหรัฐฯ ที่มีทั้งพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากเป็นช่วงที่ Credit Spread มีความน่าสนใจมากขึ้น ทำให้เรามองเห็นถึงโอกาสในการรับผลตอบแทนจากตราสารนี้สหรัฐฯ อีกทั้งยังช่วยลดความผันผวนของพอร์ตลงทุน

Performance Review

ผลตอบแทนพอร์ตกองทุนนับจากวันที่ 20 พ.ย. 2023 จนถึง 15 ธ.ค. 2023 ปรับเพิ่มขึ้น +2.37%

  • Detractor:

สำหรับช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา กองทุน TISCO China Consumer เป็นกองทุนที่ปรับตัวลดลงมากที่สุด โดยได้แรงกดดันโดยตรงจากหุ้นที่อยู่ในพอร์ตลงทุน JD.com ถูกปรับออกจาก Nasdaq 100 และได้รับผลกระทบจาก Market

Sentiment ต่อตลาดหุ้นจีน หลังจาก Moody’s หั่น Credit Rating ตราสารหนี้ระยะยาวของจีนเป็น Negative แม้เรายังมีมุมมองที่เป็นบวกจากทิศทางผลการดำเนินงาน, valuation ที่อยู่ในระดับต่ำ และ แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของ

รัฐบาลจีนซึ่งล่าสุด PBOC ได้อัดฉีดสภาพคล่องสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ แต่ภาพรวม นลท.ยังกังวลกับปัญหาภายในน โดยเฉพาะการฟื้นตัวของภาคอสังหาฯ ที่ยังมีความเปราะบาง

  • Contributor:

สำหรับช่วงเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (TISCO Biotechnology Healthcare) เป็นกองทุนหนุนผลตอบแทนพอร์ตกองทุนมากที่สุด รองลงมาคือ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก (TISCO Global REIT) หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับลงอย่างรวดเร็ว

บลจ. ทิสโก้


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299