TISCO Omakase Extra Fund อัปเดตมุมมองเดือนกุมภาพันธ์ 2024

tisco อัปเดตมุมมอง


ที่มา: บลจ. ทิสโก้ วันที่: 19 กุมภาพันธ์  2024

Outlook

  • มุมมองระยะกลาง 3-6 เดือน เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเติบโตในอัตราที่ชะลอลง หรือ Soft Landing และมีโอกาสที่ Fed จะลดดอกเบี้ยในปีนี้ อย่างไรก็ดี เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ม.ค.ออกมาสูงกว่าคาด ทำให้นักลงทุนลดน้ำหนักโอกาสการลดดอกเบี้ย Fed ในเดือน มี.ค. ซึ่งอาจทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวผันผวน รวมถึง Bond Yield 10 ปี สหรัฐฯ มีแนวโน้มจะปรับขึ้นในระยะสั้น
  • ด้านเศษฐกิจจีน คาดว่าจะยังคงเผชิญกับความท้าทาย แม้ทางรัฐบาลจีนได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงตลาดหุ้น แต่ภาคอสังหาฯ ยังคงฟื้นตัวเปราะบาง หลังจากนี้ยังคงต้องจับตาผลของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ และ Demand จากภาคการบริโภคเพื่อสะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
  • เศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวช้า แม้การท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวดี แต่ก็ยังได้รับแรงกดดันจากการล่าช้า พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย FY24 นอกจากนี้ พบว่าปัจจุบันเริ่มเห็นแรงขายของ นลท.ต่างชาติลดลง นับจากต้นเดือน ก.พ. – 19 ก.พ. เริ่มซื้อสุทธิ 69 ล้านบาท และแรงซื้อในหุ้นปันผลดี (SETHD -1.4% ขณะที่ SET -2.0% นับจากต้นปี) เนื่องจากใกล้ฤดูกาลจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสแรกของปี 2024

Strategy

  • เรามองว่า Bond Yield สหรัฐฯ มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงระยะสั้นในช่วง 1-2 เดือน จาก 1) โอกาสที่ Fed จะยังไม่รีบดอกเบี้ยในเดือนมี.ค. เนื่องจากตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง และยังคงต้องการรอให้อัตราเงินเฟ้อลงสู่ระดับเป้าหมาย 2) แผนการออกพันบัตรรัฐบาลที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงอายุยาว ตั้งแต่ไตรมาสนี้และ 3) การชะลอการลดขนาดงบดุล (QT taper) ที่อาจเกิดขึ้นช้ากว่าที่ตลาดคาดในไตรมาส 2 อย่างไรก็ดี เรามองว่า Bond Yield สหรัฐฯในระยะสั้น-ยาว มีแนวโน้มที่ปรับตัวลงจากการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ จึงแนะนำให้ใช้โอกาสที่ Bond Yield ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทยอยลงทุนในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง โดยเน้นลงทุนในกลุ่มหุ้นกู้คุณภาพดี (Investment Grade) เช่น TISCO Global Bond Fund Fund

Portfolio Action

  • คงสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนตามพอร์ตลงทุนแนะนำเดิม กระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง และหนุนโอกาสได้รับผลตอบแทนมากขึ้น ในช่วงที่ตลาดหุ้นและ Bond Yield สหรัฐฯเคลื่อนไหวผันผวน

Performance Review

ผลตอบแทนพอร์ตกองทุนนับจากวันที่ 18 ม.ค. 2024 จนถึง 16 ก.พ. 2024 ปรับเพิ่มขึ้น +2.37 %

ㆍDetractor:

  • สำหรับช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา กองทุน TISCO Gold Fund ปรับลงมากที่สุด โดยปรับลงจากแรงเทขายเก็งกำไรในสัญญาทองคำต่อเนื่อง และยังได้รับแรงกดดันจาก Bond Yield และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯทรงตัวในระดับสูง

ㆍ Contributor:

  • ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา TISCO Global Income Plus Fund เป็นกองทุนที่หนุนพอร์ตกองทุนมากที่สุด โดยอันดับที่ 2 คือ กองทุนเวียดนาม (TISCO VIETNAM Equity Fund) และอันดับที่ 3 คือ กองทุนจีน (TISCO China Consumer Fund)

บลจ. ทิสโก้


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299