TISCO Omakase Extra Fund ปรับพอร์ตเดือนมกราคม 2023: ปรับพอร์ตรับจีนเปิดประเทศ

TISCO Omakase Extra Fund ปรับพอร์ตเดือนมกราคม 2023

ที่มา: บลจ. ทิสโก้ วันที่: 29 ธันวาคม 2022

Outlook

 • มุมมองระยะสั้น 1-2 เดือน – เดือน ม.ค. จะเริ่มเข้าสู่ช่วงรายงานผลดำเนินงานเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นสหรัฐฯ
  • รายงานภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ ประเทศขนาดใหญ่ จะเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอลงต่อเนื่องจากปลายปี 2022 แม้จะเป็นปัจจัยลบ แต่ถือว่าเป็นผลดีให้ Fed ไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยไปสูงกว่าที่ระดับคาดการณ์
  • ผลการดำเนินงาน บ.จดทะเบียนเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยกดดัน sentiment ตลาดหุ้น จากการปรับลดประมาณการของนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ดี ยกเว้น จีน แม้ผลดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 จะยังชะลอ แต่เราเชื่อว่า นลท.จะมองไปข้างหน้า และท้ายสุดจะเห็นโมเมนตัมการปรับเพิ่มประมาณการของนักวิเคราะห์ในปี 2023
 • มุมมองระยะกลาง 3-6 เดือน – ดอกเบี้ยนโยบายผ่านจุดสูงสุดในไตรมาสแรกของปี 2023 แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความเสี่ยงชะลอตัวเพิ่มสูงขึ้น แต่คาดว่าจะเป็นการชะลอลงแบบ Soft Landing มากกว่า Hard Landing
  • คาดเงินเฟ้อ Core CPI จะมีแนวโน้มชะลอลงต่อเนื่อง
  • Fed จะมีแนวโน้มคงดอกเบี้ยตลอดทั้งปี 2023 โอกาสลดดอกเบี้ยยังมีแต่ไม่สูงมาก
  • เศรษฐกิจชะลอตัว แต่คาดว่าจะเป็นแค่เพียง Soft Landing

Strategy

 • เรายังเน้นลงทุนไปยังกองทุน 1. กลุ่มตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตที่ดี 2. กองทุนตราสารทุนที่บริษัทมีงบการเงินแข็งแกร่ง เช่น TISCO US Technology ที่มีสัดส่วน Apple และ Microsoft สูงถึง 40% หรือ กลุ่ม Healthcare เป็นต้น 3. กองทุนจีนคาดว่าปี 2023 ตลาดหุ้นมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนจากการผ่อนคลายนโยบายเศรษฐกิจ และ การเปิดประเทศ – ภาพรวมพอร์ตถือกองทุนหุ้นจีนประมาณ 25%

Portfolio Action

 • ปรับลดน้ำหนักการลงทุน TISCO Rare Earth & Strategic Metal แม้ระยะกลาง-ยาว เราเชื่อว่ากองทุนจะได้ประโยชน์จากความต้องการแร่หายาก ความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้น แต่ระยะสั้นความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจะเป็นปัจจัยกดดันหลัก
 • ปรับเพิ่มน้ำหนักไปยัง TISCO China Technology เชื่อว่าจะได้ประโยชน์จากการที่รัฐบาลจีน reopening ประเทศ และ กระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2023

Performance Review

 • Detractor:
  • สำหรับกองทุนที่เป็นตัวฉุดมากที่สุดนับตั้งแต่การปรับพอร์ตในเดือน ต.ค. คือ TISCO Rare Earth & Strategic Metal จากกลุ่มเหมืองแร่ รถยนต์ไฟฟ้า จากความกังวลเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน หลังจากตลาดเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิด recession จะสูงขึ้นในปี 2023
 • Contributor:
  • กองทุน TISCO China Consumer ภายหลังจีนปรับนโยบายเข้าสู่การเปิดประเทศมากขึ้น ขณะที่ความเสี่ยงประเด็น delisted ของบริษัทจีนจดทะเบียนในสหรัฐฯปรับลดลงไปมาก

บลจ. ทิสโก้


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299