TISCO Omakase Extra Fund ปรับพอร์ตเดือนพฤศจิกายน 2021: ปรับพอร์ตรับความเสี่ยงระยะสั้น

TISCO Omakase Extra Fund ปรับพอร์ตเดือนพฤศจิกายน 2021: ปรับพอร์ตรับความเสี่ยงระยะสั้น

กลยุทธ์ และ มุมมองการลงทุน

 • ระยะสั้นตลาดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากเข้าสู่ Fed Tapering แม้เราจะมองว่าตลาดจะ price in ปัจจัยลบดังกล่าวไปบ้างแล้ว แต่ด้วยดัชนี S&P500 และ NASDAQ ที่ยังคงทำ all time high ณ สิ้นเดือน ต.ค. โอกาสที่จะถูกขายทำกำไรสูงขึ้น
 • สำหรับมุมมองระยะกลาง
  • ความเสี่ยง stagflation ยังต่ำ การฟื้นตัวเศรษฐกิจจะค่อยๆดีขึ้นตามการเปิดเมืองกิจกรรมเศรษฐกิจ แม้ความเสี่ยงการแพร่ระบาดจะมีอยู่ แต่ปี 2022 ยารักษาที่ตรงกับเชื้อไวรัสจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง การเข้าถึงวัคซีนที่สูงขึ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
  • สำหรับความกังวลเงินเฟ้อที่จะเร่งตัวขึ้น แม้จะเป็นเพียงชั่วคราว แต่คาดว่าจะอยู่กับ นักลงทุนไปอีกระยะ อย่างน้อยจนถึง ปลายไตรมาสที่หนึ่ง – ไตรมาสที่ 2 ปี 2022
  • ความเสี่ยง supply chain เชื่อว่าจะกระทบกับกำไรขั้นต้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2021 และ อาจจะกินเวลาไปอีกระยะ
  • ประเด็น geopolitical risk จะกลับมาภายหลังสหรัฐฯ และ จีน แก้ปัญหาโรคระบาดเรียบร้อยแล้ว แต่เชื่อว่าความรุนแรงจะไม่สูงเมื่อเทียบกับช่วงอดีต

คำแนะนำพอร์ต

 • ปรับลดน้ำหนักสินทรัพย์เสี่ยงลงก่อนประชุม Fed วันที่ 3 พ.ย. 2021 ซึ่งมีโอกาสสูงที่ Fed จะประกาศ tapering ประกอบกับตลาดหุ้นสหรัฐฯยังทำ all time high โอกาสสูงที่จะเกิดการขายทำกำไรในระยะสั้น
 • ลดน้ำหนัก TISCO Global Digital Health จาก 30% เป็น 10%
 • ลดน้ำหนัก TISCO Global Technology และ TISCOUS ทั้งหมด
 • เพิ่มน้ำหนักกองทุนผสม TISCO Global Income Plus จาก 40% เป็น 65%
 • เพิ่มน้ำหนัก TISCO China Consumer จาก 0% เป็น 10% – เรามองว่าความเสี่ยงหุ้นจีนจำกัด ขณะที่ upside เริ่มมีความสนใจมากขึ้น
 • ภาพรวมกองทุนจะมีสัดส่วนตราสารหนี้คิดเป็น 38% ของพอร์ตกองทุน
 • ทั้งนี้การลดน้ำหนักลงเป็นเพียงมุมมองระยะสั้นเท่านั้น ระยะกลาง เรายังคงมีมุมมองบวกต่อตลาดหุ้น

ผลการดำเนินงานพอร์ต

 • นับจากต้นปี กองทุนผสม TGINC (TISCO GLOBAL Income Plus) เป็น positive attribution มากที่สุดให้กับ portfolio ขณะที่ TGHDIGI เป็นตัวฉุดผลดำเนินงาน แม้รายได้ของบริษัทในพอร์ตกองทุนจะยังเติบโตได้ดี แต่ตลาดยังให้น้ำหนักลงทุนกลุ่ม cyclical เช่น Energy และ Financial มากกว่า
 • YTD +4.9% ข้อมูลต้นปี 2021 – 27 ต.ค. 2021
 • Since inception +16.5% ข้อมูลระหว่าง 18 ก.พ. 2020 – 27 ต.ค. 2021

กราฟเคลื่อนไหวผลตอบแทนนับตั้งแต่ 18 ก.พ. 2020 – 27 ต.ค. 2021

TISCO Omakase Extra Fund ปรับพอร์ตเดือนพฤศจิกายน 2021: ปรับพอร์ตรับความเสี่ยงระยะสั้น

บลจ. ทิสโก้


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”