วิเคราะห์ต้นทุนขายแบบเข้าใจง่าย ตอน 1 ต้นทุนขายคือปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับกำไรสุทธิมากที่สุด การวิเคราะห์ต้นทุนขายช่วยให้การประเมินกำไรแม่นยำขึ้น ต้นทุนขายแบ่งออกเป็นหลายประเภท ต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ ซึ่งมีความแตกต่างกัน คลิปนี้รวมตัวอย่างการอธิบายการประเมินต้นทุนผันแปร ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างเพื่อเรียนคอร์ส “เล่นหุ้นเป็นใน 30 วัน ฟรี!” ดูข้อมูลหุ้นรายตัวเพื่อทำการบ้านได้ที่ https://www.finnomena.com/stock/setindex