การประเมินต้นทุนคงที่และความแตกต่างกับต้นทุนผันแปร กรณีศึกษาการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยต้นทุนคงที่ ผลกระทบของสัดส่วนมาก-น้อยของต้นทุนคงที่ ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างเพื่อเรียนคอร์ส “เล่นหุ้นเป็นใน 30 วัน ฟรี!” ดูข้อมูลหุ้นรายตัวเพื่อทำการบ้านได้ที่ https://www.finnomena.com/stock/setindex