• กรณีศึกษาการฟัง Oppday หุ้น CPN และอุตสาหกรรมศูนย์การค้า
  • ปัจจัยสำคัญที่ต้องรู้ก่อนลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์การค้า
  • ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำไรของ CPN