การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนแบบละเอียด รูปแบบของกราฟแท่งเทียนในแต่ละสถานการณ์ การลากเทรนด์ไลน์ที่เหมาะสม การหาสัญญาณซื้อขายของหุ้นด้วยตัวเอง