• การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนแบบละเอียด
  • รูปแบบของกราฟแท่งเทียนในแต่ละสถานการณ์
  • การลากเทรนด์ไลน์ที่เหมาะสม
  • การหาสัญญาณซื้อขายของหุ้นด้วยตัวเอง