ทำความเข้าใจกำไรขั้นต้นซึ่งเป็นที่มาของกำไรสุทธิ กำไรขั้นต้นสำคัฐต่อราคาหุ้นอย่างไร? หาหุ้น 10 เด้งด้วยการวิเคราะห์กำไรขั้นต้น