กองทุนรวม คืออะไร? I กองทุนรวม 101 สำหรับมือใหม่ EP1.1

 รับชมบน YouTube คลิก กองทุนรวมคืออะไร ?  ให้นึกภาพกองเงินที่ผู้ลงทุน (หรือก็คือพวกเรานั่นเอง) ต่างระดมเงินมารวมกันไว้ โดยให้ “ผู้จัดการกองทุน” ที่เป็นมืออาชีพด้านการลงทุน นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนต่าง ๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน เช่น หุ้นของบริษัทต่าง ๆ ตราสารหนี้ หรือแม้กระทั่งกองทุนต่างประเทศ เป็นต้น  ในสถานการณ์จริง จะมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เป็นผู้ออกกองทุนภายใต้การจัดการของตัวเองขึ้นมา กำหนดนโยบายว่าหากลงทุนในกองนี้ กองจะนำเงินไปบริหารในสินทรัพย์อะไร ใช้กลยุทธ์อะไร ผู้ที่สนใจก็สามารถเข้ามาร่วมลงทุนด้วยการซื้อ “หน่วยลงทุน” ของกองทุนรวม ซึ่งมาจากการนำมูลค่าสินทรัพย์ในกองทุนรวมมาหารเฉลี่ยตามสัดส่วนของเงินที่ลงทุน ซึ่งจุดนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมในหัวข้อ “NAV”  นั่นก็จะหมายความว่าเมื่อวันนึงมูลค่าสินทรัพย์ในกองทุนรวมเติบโตขึ้น มูลค่าหน่วยลงทุนก็ย่อมเติบโตตามไปด้วย กลายเป็นกำไรที่ผู้ลงทุนจะได้จากมูลค่าของหน่วยลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น หรือที่เรียกว่า Capital Gain นี่เอง เรียนหัวข้อต่อไป “ข้อดีของกองทุนรวม โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ 5 ข้อ I กองทุนรวม 101 สำหรับมือใหม่ EP1.2”