ข้อดีของกองทุนรวม โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ 5 ข้อ I กองทุนรวม 101 สำหรับมือใหม่ EP1.2