กองทุนตราสารหนี้และตลาดเงิน ทางเลือกสำหรับสายเสี่ยงต่ำ I กองทุนรวม 101 สำหรับมือใหม่ EP2.1

 รับชมบน YouTube คลิกจะเข้าใจกองทุนตราสารหนี้ ต้องเข้าใจตราสารหนี้ก่อน… บทนี้เลยขอมาทบทวนความรู้เรื่องตราสารหนี้กันสักนิด มาดูกันว่าตราสารหนี้สามารถแบ่งแยกประเภทเป็นแบบใดได้บ้าง ตราสารหนี้ คืออะไร?ตราสารหนี้เป็นตราสารทางการเงินที่ถูกนำมาใช้เพื่อการระดมทุน ในลักษณะที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน นั่นคือเมื่อเจ้าหนี้หรือผู้ถือตราสารหนี้ ได้มอบเงินลงทุนให้ลูกหนี้หรือผู้ออกตราสารหนี้แล้ว ผู้ออกตราสารหนี้ก็สัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ถือตราสารหนี้ตามที่ได้กำหนด และโดยทั่วไปเมื่อครบระยะเวลาตามสัญญา ผู้ออกตราสารหนี้ก็จะต้องคืนเงินต้นที่ผู้ถือตราสารหนี้ได้ให้ไว้แต่แรกกลับคืนด้วย  หรือให้เข้าใจง่ายกว่านั้น ตราสารหนี้ ก็คือตราสารที่แสดงสิทธิว่าเจ้าหนี้จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นจากลูกหนี้คืนตามจำนวนและเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้วนั่นเองผลตอบแทนและความเสี่ยงของตราสารหนี้ตราสารหนี้ถูกจัดว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด แล้วก็คาดหวังผลตอบแทนได้น้อยที่สุดเช่นกัน เพราะเจ้าหนี้ หรือผู้ลงทุนตราสารหนี้ จะสามารถคาดหมายผลตอบแทนการลงทุนได้ค่อนข้างแน่นอนจากดอกเบี้ยที่ได้กำหนดกันไว้แต่แรก แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่าการลงทุนในตราสารหนี้จะไม่มีความเสี่ยง โดยความเสี่ยงสำคัญของการลงทุนในตราสารหนี้ก็คือ ความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ ว่าจะจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นคืนให้ตามจำนวนและเวลาที่กำหนดได้จริงหรือไม่นั่นเอง ความเสี่ยงของตราสารหนี้ความน่าเชื่อถือของลูกหนี้สามารถบอกได้เบื้องต้นจากการดู Credit Rating ชองลูกหนี้ ส่วนนี้จะมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่คอยประเมิน Credit Rating อาจแบ่งได้ตั้งแต่ระดับน่าเชื่อถือสูงสุด AAA ไปจนถึง D  ระยะเวลาของตราสารหนี้ระยะเวลาของตราสารหนี้ก็เป็นอีกความเสี่ยงสำคัญ นั่นคือหากกำหนดระยะเวลาการเป็นหนี้ไว้สั้น ๆ สถานการณ์แวดล้อมก็คงไม่เปลี่ยนแปลงไปกว่าที่คาดหมายแต่แรกมากนัก โอกาสที่ลูกหนี้จะจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นให้ตามที่กำหนดก็มีสูงกว่า ในขณะที่หากระยะเวลาการเป็นหนี้นานเข้า อย่างเช่นเริ่มนานกว่า 1 ปีเป็นต้นไป โอกาสที่สถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็มีมากขึ้น ความเสี่ยงที่ลูกหนี้จะจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นไม่ตรงเวลาก็มีมากกว่านั่นเอง ข้อสังเกตที่สำคัญของตราสารหนี้คือ […]