กองทุนรวมผสม สำหรับผู้ที่อยากลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ I กองทุนรวม 101 สำหรับมือใหม่ EP2.3