กองทุนรวมผสม สำหรับผู้ที่อยากลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ I กองทุนรวม 101 สำหรับมือใหม่ EP2.3

 รับชมบน YouTube คลิก สำหรับใครที่เริ่มเห็นความสำคัญของการจัดพอร์ตการลงทุนว่าควรมีสินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลายแต่ก็ยังไม่อยากจัดสัดส่วนพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง กองทุนรวมผสมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าถึงสินทรัพย์การลงทุนหลากหลายประเภทได้พร้อมกันในคราวเดียว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสินทรัพย์ที่มักนำมาใช้จัดสรรในกองทุนรวมผสม ก็จะได้แก่หุ้น และตราสารหนี้ รวมถึงอาจผสมกันระหว่างสินทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศก็ได้ด้วย การแบ่งประเภทของกองทุนรวมผสม อาจแบ่งตามระดับการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ซึ่งแน่นอนว่ากองไหนที่มีสัดส่วนของหุ้นเยอะกว่า ก็มักจะมีความเสี่ยงที่สูงกว่า และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าได้เช่นกัน   นอกจากนี้ ยังสามารถแย่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. Balanced Fund เป็นกองทุนรวมผสมที่มีข้อกำหนดว่าต้องลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่า 35% แต่ต้องไม่เกินกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมหรือ NAV 2. Flexible Fund กองทุนรวมผสมประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในแต่ละช่วงเวลาเลยว่าสัดส่วนแต่ละสินทรัพย์จะเป็นเท่าไร  ข้อจำกัดของกองทุนรวมผสม ก็คือการจัดสรรสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุน จะเป็นไปตามนโยบายของกองทุนรวมหรือตามการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนไม่สามารถกำหนดได้เองโดยอิสระ ไม่เหมือนกับการเลือกกองทุนแต่ละประเภท แล้วเอามาซื้อขายจัดสรรสัดส่วนด้วยตัวเองได้ เรียนหัวข้อต่อไป “กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ ช่องทางการลงทุนระดับโลก […]