กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ ช่องทางการลงทุนระดับโลก I กองทุนรวม 101 สำหรับมือใหม่ EP2.4

 รับชมบน YouTube คลิก ตลาดหุ้นประเทศไทยทั้งตลาดรวมกัน ยังไม่เท่ามูลค่าบริษัท Apple เพียงบริษัทเดียว สะท้อนให้เห็นว่าการขยายขีดจำกัดการลงทุนไปสู่ตลาดต่างประเทศ เท่ากับโอกาสในการเติบโตของผลตอบแทนการลงทุนด้วยเช่นกัน  ปัจจุบันเราสามารถลงทุนในตลาดต่างประเทศได้ง่ายดายผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) ซึ่งที่จริงแล้วก็มีสินทรัพย์การลงทุนให้เลือกหลายหลายด้วย ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ แต่ที่ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงบ่อยที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนั่นเอง  ประเภทของกองทุนหุ้นต่างประเทศ แบ่งตามลักษณะของวิธีการลงทุน กองทุนลงทุนในหุ้นรายตัวต่างประเทศด้วยตัวเอง กองทุนลงทุนผ่านกองทุนที่จดทะเบียนในต่างประเทศอีกที โดยเลือกลงทุนผ่านกองทุนเดียว (Master Fund) กองทุนลงทุนผ่านกองทุนที่จดะเบียนในต่างประเทศอีกที โดยเลือกลงทุนผ่านหลายๆ กองทุน (Fund of Funds)  ประเภทของกองทุนหุ้นต่างประเทศ แบ่งตามกลุ่มประเทศที่ลงทุน เนื่องจากกลุ่มประเทศที่มีรูปแบบการปกครอง มีความตกลงทางการค้า หรือมีระดับความพัฒนาแบบเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ก็อาจสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโต และความผันผวนที่ใกล้เคียงกันตามไปด้วย เช่น   Developed Market: ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ เน้นประเทศพัฒนาแล้ว เช่น […]