กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ & โครงสร้างพื้นฐาน อีกแหล่งกระแสเงินสด I กองทุนรวม 101 สำหรับมือใหม่ EP2.5

 รับชมบน YouTube คลิกหากเราต้องการเป็นเจ้าของโรงแรม 5 ดาว หรือเจ้าของสนามบิน คงต้องใช้เงินหลักหลายร้อยหลายพันล้านบาท แต่ด้วยการลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาฯ และโครงสร้างพื้นฐาน เราอาจร่วมเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ได้ด้วยเงินลงทุนเพียงหลักร้อยหรือหลักพันบาทเท่านั้นกองทุนรวมอสังหาฯ และ กองทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาฯ (REIT)สองอย่างนี้เป็นกองทรัพย์สินที่มีจุดมุ่งหมายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน เพียงแต่โดยโครงสร้างของกองทุนอสังหาฯ กับกองทรัสต์จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด ซึ่งโดยภาพรวมแล้วจะทำให้การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์มีความยืดหยุ่นและกรอบข้อจำกัดที่น้อยกว่า ทำให้ในปัจจุบันเมื่อพูดถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้ว ก็มักจะหมายถึงการลงทุนใน REIT เป็นหลักอ่านเพิ่มเติม คู่มือกองทุนรวมอสังหาฯ รวมข้อมูลที่นักลงทุนต้องรู้!!ผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มาจากการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ เช่น หากอสังหาฯ นั้นเป็นโรงแรม รายได้หลักก็จะมาจากลูกค้าที่มาใช้บริการ หากเป็นอาคารสำนักงานหรือศูนย์การค้า รายได้ก็จะมาจากค่าเช่า ซึ่งแต่ละประเภทอสังหาฯ ก็จะมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปFreehold VS Leaseholdการสังเกตว่ากองทุนถือสิทธิการเป็นเจ้าของอสังหาฯ นั้นโดยตรง (Freehold) หรือถือสิทธิการเช่า (Leasehold) ก็สำคัญ เพราะอาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของผลตอบแทน หรือภาระค่าใช้จ่ายจากการถือสิทธิที่แตกต่างกันได้โดยกองทุนที่ถือสิทธิแบบ Freehold นั้นจะมีสิทธิในอสังหาฯ นั้น 100% เลย เป็นเจ้าของกันยาว ๆ […]