กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ สินทรัพย์ High Risk High Return I กองทุนรวม 101 สำหรับมือใหม่ EP2.7

 รับชมบน YouTube คลิก สำหรับกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์นั้น นอกจากกองทุนทองคำแล้ว ยังมีกองทุนพลังงาน เช่น น้ำมัน หรือสินค้าเกษตร เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง กาแฟ นอกจากนี้ยังมีกองทุนที่รวมสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิดไว้ด้วยกันอีกด้วย การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ในปัจจุบันการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์สามารถทำผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีลักษณะเป็นการทำสัญญากำหนดราคาสินค้าไว้ล่วงหน้า แล้วจะส่งมอบสินค้าและชำระเงินกันจริง ๆ ในภายหลัง ซึ่งราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี่เองที่นำมาใช้เป็นสินทรัพย์ลงทุนในกองทุนรวมอีกที จึงเสมือนว่าผู้ลงทุนในกองทุนรวมกำลังลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์โดยทางอ้อมอยู่นั่นเอง คุณสมบัติของสินค้าโภคภัณฑ์ คุณสมบัติที่สินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้มีร่วมกันก็คือการนำมาใช้กระจายความเสี่ยงการลงทุนของพอร์ตการลงทุนได้เป็นอย่างดี รวมถึงใช้ป้องกันภาวะเงินด้อยมูลค่าจากอัตราเงินเฟ้อ เพราะเมื่อเงินเฟ้อทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ราคาโภคภัณฑ์เหล่านี้จะสูงขึ้นตามไปด้วย ความเสี่ยงของสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตามคุณสมบัติสำคัญที่สินค้าโภคภัณฑ์มักมีอยู่ร่วมกันก็คือความผันผวนที่สูงมาก โดยสินค้าโภคภัณฑ์นับว่าเป็นหนึ่งในตราสารที่ผันผวนมากที่สุด เทียบตามอันดับความเสี่ยงของกองทุนรวมแล้วก็อยู่ในระดับ 8+ โดยนอกจาก Demand & Supply ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดราคาสินทรัพย์แล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งคาดการณ์ได้ยาก เช่น […]