ผลตอบแทนกองทุนรวม มาจากไหน? I กองทุนรวม 101 สำหรับมือใหม่ EP6.1

 รับชมบน YouTube คลิก ผลตอบแทนของกองทุนรวม มีที่มาจากไหนบ้างนะ? สิ่งที่เราต้องรู้ก่อนลงทุนก็คือ กองทุนแต่ละประเภทก็มีที่มาของผลตอบแทนไม่เหมือนกัน ลองไปดูกันเลยว่าผลตอบแทนสามารถมาจากแหล่งไหนได้บ้าง พื้นฐานการหาผลตอบแทนของกองทุนรวม อยากให้ลองมองกองทุนรวมเป็นเหมือนกองทรัพย์สินกองกลางกองหนึ่งที่มีสถานะเป็นบุคคลด้วยตัวเอง เมื่อกองทุนนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ตามนโยบายที่ได้ระบุเอาไว้แต่แรก ก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาตามที่จะเป็นดอกผลของสินทรัพย์ที่ลงทุนนั้น ๆ ตัวอย่างผลตอบแทนของแต่ละประเภทกองทุน เช่น กองทุนหุ้น นำเงินสดในกองทุนไปซื้อหุ้นรายตัว เมื่อหุ้นที่กองทุนถือมีการจ่ายปันผล กองทุนก็ได้รับปันผล และหากราคาหุ้นที่กองทุนถือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากตอนที่กองทุนซื้อ กองทุนก็ได้รับประโยชน์ในรูปแบบส่วนต่างราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย  เช่นกัน หากเป็นกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ ก็ได้รับดอกเบี้ยตามกำหนด หรือหากตัวตราสารหนี้มีการทำ Mark-to-market แล้วมีราคาสูงขึ้น ก็จะได้รับประโยชน์จากส่วนต่างราคาตราสารที่สูงขึ้น  หากเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ก็แล้วแต่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นถูกนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอะไร เป็นโรงแรมก็ได้ส่วนแบ่งค่าบริการโรงแรม เป็นอาคารสำนักงานก็ได้ส่วนแบ่งกำไรค่าเช่า หรือหากเป็นกรณีที่ได้ถือสิทธิความเป็นเจ้าของในอสังหาริมทรัพย์ ก็ได้ประโยชน์ในรูปแบบส่วนต่างของราคาอสังหาฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่ากองทุนจะได้รับเฉพาะผลตอบแทนมาเพียงฝั่งเดียวเท่านั้น ในฝั่งของรายจ่ายต่าง ๆ กองทุนก็ต้องรับผิดชอบเองเสมือนเป็นบุคคลหนึ่งเช่นกัน เช่น […]