ผลตอบแทนจากกองทุนรวม ได้แก่อะไรบ้าง? I กองทุนรวม 101 สำหรับมือใหม่ EP6.2

 รับชมบน YouTube คลิกผลตอบแทนที่เราได้จะรับจากการลงทุนในกองทุนรวมนั้นจะมีอะไรบ้าง แต่ละแบบมีกลไกอย่างไร มาทำความเข้าใจกันเลย1. Capital Gain Capital Gain เป็นผลตอบแทนที่มีโอกาสได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภท นั่นคือเมื่อเราได้ลงทุนในกองทุนรวมหนึ่ง ต่อมากองทุนนั้นมีสินทรัพย์สุทธิสะสมยิ่งมากขึ้น ก็จะส่งผลให้มูลค่าต่อหน่วยลงทุน หรือ NAV ต่อหน่วยยิ่งเพิ่มขึ้นเช่นกันคลิกดูรูปใหญ่เช่น วันหนึ่งเราซื้อกองทุน A ด้วยเงินจำนวน 1,000 บาท ซึ่ง ณ ขณะนั้นกองทุนมี NAV ต่อหน่วยอยู่ที่ 10 บาท ก็จะทำให้เราได้รับหน่วยลงทุนมาถือครองจำนวน 100 หน่วย  ต่อมาเมื่อกองทุนสินทรัพย์สุทธิสูงขึ้น เฉลี่ยต่อหน่วยลงทุนแล้วกลายเป็นมูลค่า 20 บาท เมื่อเราขายหน่วยลงทุนที่ถือไว้ออกมาทั้งหมด 100 หน่วย ก็จะได้รับประโยชน์ในรูปแบบส่วนต่าง NAV ที่เพิ่มขึ้นเป็น (20-10) * 100 = 1,000 บาท อย่างไรก็ตามเมื่อสินทรัพย์ของกองทุนอาจเป็นสินทรัพย์ลงทุนที่มีความผันผวนในแต่ละช่วงเวลา มูลค่าต่อหน่วยลงทุนก็เลยมีความผันผวนในแต่ละช่วงเวลาด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ ณ วันนี้เราดู NAV ต่อหน่วยเป็นราคาหนึ่ง วันต่อมาอาจเป็นอีกราคาหนึ่งก็ได้ จะเห็นได้ว่าหากเรายังไม่ได้ทำคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกมา ผลตอบแทนที่เห็นว่าเป็นส่วนต่างของ NAV ต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นเพียงตัวเลขในหน้าจอมือถือเท่านั้น เรียกว่า Unrealized Profit แต่หากได้มีการทำคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกมาแล้ว กลายเป็นกำไรค่าขายคืนที่เข้าบัญชีธนาคารเราแล้วจริง ๆ ถึงจะเรียกว่าเป็น Realized Profit […]