สิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนกองทุนรวมเป็นอย่างไร I กองทุนรวม 101 สำหรับมือใหม่ EP6.3

 รับชมบน YouTube คลิกซื้อกองทุนแถมยังได้ลดหย่อนภาษี ใครเล่าจะไม่ชอบ อีพีนี้จะมาเล่าถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เราจะได้รับจากการซื้อกองทุนประหยัดภาษีกันประเภทกองทุนที่ซื้อแล้วได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสิทธิประโยชน์ในการนำค่าซื้อกองทุนรวมมาลดหย่อนภาษี เป็นสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายให้ไว้ในกรณีที่ซื้อกองทุนที่จดทะเบียนเป็นกองทุน SSF หรือ RMF เท่านั้น โดยสังเกตได้จากชื่อกองทุนที่จะต้องมีตัวอักษร SSF หรือ RMF พ่วงท้ายเสมอ ข้อสังเกตคือ กองทุนรวมที่จดทะเบียนเป็นกอง SSF หรือ RMF จะเป็นกองที่มีนโยบายรูปแบบเดียวกันกับกองทุนรวมทั่วไปกองใดกองหนึ่งอยู่เสมอ เช่น กองทุน ONE-UGG-RA หากต้องการจะลงทุนในกองที่มีนโยบายแบบเดียวกัน แต่ลงทุนแล้วนำค่าซื้อมาลดหย่อนภาษีได้ ก็จะมีกอง ONE-UGG-ASSF และ ONE-UGERMF ให้เลือกลงทุนได้ เป็นต้น ข้อควรระวังของกองทุนประหยัดภาษี การเลือกซื้อกองที่นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวเสมอไป นั่นคือกรณีกองทุนทั่วไปจะซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ทำได้โดยอิสระและยังได้รับยกเว้นภาษี แต่หากเป็นกองภาษีเหล่านี้ หากซื้อหรือขายผิดเงื่อนไข ก็อาจจะต้องนำผลตอบแทนที่ได้ไปเสียภาษี หรือจ่ายค่าปรับทางภาษีด้วย การทำความเข้าใจเงื่อนไขการซื้อกองภาษีแต่ละกองจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เงื่อนไขคร่าว ๆ ของกองทุนประหยัดภาษีSSF เป็นกองทุนที่มีเงื่อนไขว่าหากซื้อแล้ว จะต้องถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปีจึงจะขายได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถซื้อเกินกว่า 30% และไม่เกิน 200,000 บาท  RMF เป็นกองทุนที่มีเงื่อนไขว่าซื้อแล้ว จะต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องลงทุนต่อเนื่องจนถึงอายุ 55 ปีเป็นอย่างน้อย ถึงจะขายคืนหน่วยลงทุนออกมาได้ หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องลงทุนปีเว้นปี นอกจากนี้ก็ห้ามซื้อเกิน 30% ของเงินได้ และไม่เกิน 500,000 บาท สังเกตว่ากองทุน RMF จะไม่มีกองไหนเลยที่มีนโยบายจ่ายปันผล เป็นเพราะข้อกำหนดของกองทุนประเภทนี้กำหนดเอาไว้ เพื่อให้เกิดการสะสมของมูลค่าไว้รอใช้ในวัยเกษียณจริง ๆ นอกจากนี้เมื่อรวมค่าซื้อ SSF RMF และสิทธิลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณอื่น ๆ […]