EP. 1​ - เล่นหุ้นพื้นฐานต้องเริ่มต้นยังไง? - เล่นหุ้นเป็นใน 30 วัน

 ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างเพื่อเรียนคอร์ส “เล่นหุ้นเป็นใน 30 วัน ฟรี!” ดูข้อมูลหุ้นรายตัวเพื่อทำการบ้านได้ที่ https://www.finnomena.com/stock/setindex