Thematic United เปลี่ยนธีมลงทุนแห่งอนาคต ให้เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับปัจจุบัน

สินทรัพย์และกลุ่มอุตสาหกรรมล้วนมีเวลาที่ใช่ในการเฉิดฉายและสร้างผลตอบแทนได้อย่างงดงาม

ในเมื่อไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนไปตลอด ถ้าเราอยากลงทุนผ่านอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบในจังหวะเวลาที่ใช่ เราต้องทำอย่างไรดี?

คำตอบที่ว่าอาจอยู่ใน FH Port ใหม่ล่าสุดจาก บลจ. ยูโอบี จะเป็นอย่างไรเราลองมาสำรวจกัน

ประวัติบลจ. 

UOB Asset Management – เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเครือข่ายที่แข็งแกร่ง

  • มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และเครือข่ายอีก 8 ประเทศ มาเลเซีย บรูไน ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม
  • พันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย ช่วยสนับสนุนศักยภาพของบลจ. อาทิเช่น Robeco Institutional Asset Management B.V , Wellington Management Singapore Pte Ltd, UTI International (Singapore) Private Limited , PingAN, PIMCO, J.P Morgan เป็นต้น                                      

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

  • ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการลงทุนมากว่า 30 ปี
  • มี UOB Asset Management Limited ถือหุ้นอยู่ 99.99% จึงยึดถือมาตรฐานการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการที่เป็นระดับสากล
  • ทีมงานทั้งหมด 169 คน ทีมงานสายการลงทุน 25 คน ผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์การลงทุนเฉลี่ยกว่า 20 ปี ซึ่งสะท้อนถึงการผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจมาหลากหลายรูปแบบ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565)
  • ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) และพัฒนาสู่การสนับสนุนแนวคิด ESG ใช้ประกอบการพิจารณาลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

ประวัติเจ้าของพอร์ต

ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์ หรือ ดร.โจ๊ก ร่วมงานกับบลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ตั้งแต่ปี 2021 ในตำแหน่งนักกลยุทธ์การลงทุน 

นอกจากเรียนจบปริญญาเอกด้านการเงิน และเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ แล้ว ดร.โจ๊กมีประสบการณ์ทำงานในสาย Quantitative Analysis, Financial Engineering และ Economic Research ที่ต้องใช้เศรษฐศาสตร์ สถิติและคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจตลอดเวลา

จากประสบการณ์ทำงานกว่า 17 ปี ทำให้ค้นพบความซับซ้อนในตลาดการเงินมากมาย กลยุทธ์การลงทุนที่ดีจึงไม่ใช่การเพิ่มสมการที่ยิ่งซับซ้อนให้กับนักลงทุน แต่เป็นการ “การเล่าเรื่อง” ให้ทุกคนเข้าใจตลาดการเงินอย่างมีเหตุผล ในที่สุดจะสามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในเรื่องการเงิน หรือออกแบบกลยุทธ์การลงทุนได้ด้วยตนเอง

แรงบันดาลใจและที่มาของการสร้างพอร์ต

Thematic United เป็นพอร์ตลงทุนที่มีแรงบันดาลใจจาก “เป้าหมายสร้างการเติบโตระยะยาวบนธีมที่กำลังถูกจับตาในตลาด” เพื่อเพิ่มโอกาสเติบโต และเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน 

อย่างไรก็ดี ปัญหาหลักของนักลงทุนทั่วไปคือการที่เราไม่มีเวลาติดตามตลาดการเงินอยู่ตลอด ทำให้ในบางครั้ง “ธีมลงทุนที่ดีอาจเป็นการลงทุนที่แย่” ถ้าเราเข้าลงทุนในจังหวะที่ Market Regime ที่ไม่สนับสนุนธีม หรือระดับ Valuation ของธีมแพงเกินพื้นฐาน

Thematic United จึงถูกสร้างมาให้สามารถเลือกและปรับเปลี่ยนธีมลงทุนได้อย่าง Active โดยอ้างอิง 4 องค์ประกอบของธีมนำโดย (1) การเติบโต (2) ปัจจัยพื้นฐาน (3) แนวโน้มราคา และ (4) มูลค่าเชิงเปรียบเทียบ พอร์ตลงทุนนี้จึงสามารถถือครองได้ในระยะยาวโดยไม่ต้องกังวลกับการเปลี่ยนแนวโน้มและสภาวะตลาดการเงิน

กลยุทธ์ของพอร์ต

Thematic United จะเริ่มด้วยการเลือกธีมลงทุนผ่าน Index ที่ตลาดกำลังให้ความสำคัญ หลังจากนั้นจะทำการเปรียบเทียบและจัดลำดับของธีมลงทุนเหล่านี้ ตามองค์ประกอบต่าง ๆ เป้าหมายหลักคือ คัดธีมลงทุนที่ไม่โดดเด่น หรือมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานระยะสั้นออก หลังจากนั้นจะเลือกกองทุนที่มีความสัมพันธ์กับธีมลงทุนที่เหลือในสัดส่วนที่เหมาะสม

(1) การเติบโต (Growth Theme)

“ธีมเติบโต” คือธีมที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงที่ตลาดโดยรวมกำลังปรับตัวขึ้นและนโยบายการเงินไม่เข้มงวด ตัวแปรหลักที่ใช้เปรียบเทียบเช่น Bloomberg consensus 3-year Sales growth, 3-year EPS growth trend, และ Beta ของธีมกับ MSCI ACWI IMI Innovation Index  

(2) ปัจจัยพื้นฐาน (Defensive Theme)

“ธีมตั้งรับ” คือธีมที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงที่ตลาดโดยรวมติดแนวต้านหรือปรับตัวลง และนโยบายการเงินเข้มงวด ตัวแปรหลักที่ใช้เปรียบเทียบเช่น Bloomberg consensus average profit margin, trailing dividend yield, และ Beta ของธีมกับ MSCI ACWI Value Index

(3) แนวโน้มราคา (Outperformed Theme)

“ธีมชนะตลาด” คือธีมที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงที่ตลาดโดยรวมกำลังปรับตัวขึ้นและนโยบายการเงินผ่อนคลาย ตัวแปรหลักที่ใช้เปรียบเทียบเช่น Performance 12-month ลบ 1-month, Information Ratio 90-day และ Alpha ของธีมกับ MSCI ACWI Index  

(4) มูลค่าเชิงเปรียบเทียบ (Valuation Theme)

“ธีมถูก” คือธีมที่ปรับฐานลงแรงในช่วงที่ตลาดโดยรวมปรับตัวลงและนโยบายการเงินเข้มงวด มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นแรงถ้าแนวโน้มตลาดเปลี่ยนทิศ ตัวแปรหลักที่ใช้เปรียบเทียบเช่น Bloomberg consensus Analyst Recommendation Next 12-month, Long-term P/E เทียบเทียบกับธีมอื่นๆ และเปรียบเทียบกับ 5-year median ภายในธีม 

กองทุนรวมของบลจ.ยูโอบี ซึ่งผ่านตามเกณฑ์การลงทุนของบลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) โดยจะเน้นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีธีมลงทุนชัดเจน เช่นกองทุนต่อไปนี้

(1) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ UHERO

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Global X Video Games & Esports ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทในกลุ่มธุรกิจวิดีโอเกมส์และอีสปอร์ต

(2) ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ UBOT

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่อาจได้รับประโยชน์จาก อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

(3) ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟัน UEV

ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งครอบคลุมถึงการทำเหมืองไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ และการผลิตแบตเตอรี่ และ/หรือบริษัทที่ดำเนินการและ/หรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งในอนาคต เช่น รถยนต์, ยานพาหนะไฟฟ้า และ/หรือเทคโนโลยีดิจิตอลที่ใช้ในการขนส่ง เช่น การขับขี่อัตโนมัติเป็นต้น

(4) ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์ UGSE

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Pictet – Security – Class I โดยกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายรับและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและยาวโดยเน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ

(5) ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ UNI

ลงทุนโดย UOB Asset Management (Singapore) Limited มอบหมายให้ Wellington Management Company เป็นผู้รับดำเนินการช่วยการลงทุนบนตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและหรือเทคโนโลยีใหม่ โดยต้องเป็นบริษัทผู้นำด้านนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ เป็นบริษัทผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา หรือบริษัทที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์จากความก้าวหน้า และการพัฒนาทางเทคโนโลยี

(6) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ UOBSHC

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ United Global Healthcare Fund โดยกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

ผลการทดสอบย้อนหลัง (Backtest)

เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องข้อมูลที่สั้นเพราะ Thematic Investing เป็นการลงทุนที่ใหม่ในตลาดการเงิน การวิเคราะห์ย้อนหลังจึงใช้การเปรียบเทียบกลยุทธ์ บนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นตัวแทนของธีมหลัก ประกอบด้วย MSCI ACWI Consumer Discretionary Index, MSCI ACWI Information Technology Index, MSCI ACWI Health Care Index และ MSCI ACWI Financials Index

ด้วยฐานข้อมูลนี้ สามารถทดสอบย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 2013 ถึงปัจจุบัน พบว่าในระยะยาวการเลือกธีมที่ถูกต้องมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดให้นักลงทุนได้จริง ทั้งนี้ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคต

Thematic United เปลี่ยนธีมลงทุนแห่งอนาคต ให้เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับปัจจุบัน

ผลตอบแทนของการลงทุนในธีมแห่งอนาคตเปรียบเทียบกับ MSCI ACWI รายไตรมาสทั้งแต่ปี 2013-2022 ที่มา: บลจ. ยูโอบี วันที่: 15 กันยายน 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Notes: กลยุทธ์ประเมินการลงทุนและคัดเลือกธีมที่น่าสนใจน้อยที่สุด (Underweighted Theme) ออก และลงทุนในธีมอื่นทั้งหมดในสัดส่วนเท่ากัน (Selected Theme); Source: Bloomberg และ UOBAM Thailand

พอร์ตนี้เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน?

  1. นักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว ที่คาดหวังผลตอบแทนดีกว่าดัชนีหุ้นทั่วโลก
  2. สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
  3. มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นทั่วโลกบนธีมที่กำลังถูกจับตาในตลาด

การปรับพอร์ต

รายไตรมาสหรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่มีผลต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

มุมมองการลงทุนในปัจจุบัน

สถานการณ์เศรษฐกิจ

ภาพการเติบโตยังไม่ชัดเจนเนื่องจากมีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อสูง นโยบายการเงินที่เข้มงวด และความขัดแย้งระหว่างประเทศเป็นความเสี่ยงหลัก โอกาสที่จะเห็นเศรษฐกิจโลกหรือนโยบายการเงินกลับตัวในระยะสั้นมีน้อย (+Outperformed Theme)

ตลาดการเงิน

หุ้นทั่วโลกฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดช่วงกลางปีบนความหวังว่าเงินเฟ้อจะลดลง (+Growth Theme) ความเสี่ยงหลักยังคงเป็นเรื่อง Valuation ที่อาจปรับฐานได้อีกถ้าดอกเบี้ยนโยบายและบอนด์ยีลด์ปรับตัวสูงขึ้น ธีมลงทุนจึงยังควรเน้นไปใน Sector ที่สามารถอยู่กับเงินเฟ้อสูงได้ดีและมี Downside บน Valuation ไม่สูง

ธีมการลงทุนแนะนำ

Consumer Evolution (Underweighted) 

ธีมการบริโภคมีความผันผวนสูงไปตามภาพเศรษฐกิจระยะสั้นซึ่งอาจถูกนโยบายการเงินเข้ามากดดันได้ง่าย นอกจากนี้แนวโม้นของการผลิตสินค้าด้านเทคโนโลยียังคงมีความเสี่ยงเรื่อง Supply Chain

กองทุนรวมผู้นำธีม: UHERO, UEDTECH

Industry Revolution (Neutral) 

ธีมปฏิวัติสุตสาหกรรม เป็นธีมที่มีจุดเปลี่ยนจากนโยบายเศรษฐกิจที่หลายประเทศต้องการลดความเสี่ยงด้าน Supply Chain ด้วยการเพิ่ม Efficiency ด้านการผลิต อย่างไรก็ดี ธีมนี้อาจต้องรอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชัดเจน หรือรอให้นโยบายการเงินคงที่ก่อน

กองทุนรวมผู้นำธีม: UBOT

Energy Transition (Overweight -> Neutral)

ธีมการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานเป็น Outperformed Theme ในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากมีแรงหนุนด้านการกลับตัวของ Valuation และนโยบายด้านพลังงานของสหรัฐ อยากไรก็ดีปัจจุบันระดับราคาปรับตัวขึ้นกลับมาใกล้เคียงกับระดับปรกติในช่วง 5ปีที่ผ่านมาแล้ว

กองทุนรวมผู้นำธีม: UEV

Digital Securities (Neutral)

ธีมชีวิต Digital ได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของราคา Crypto Currency แต่ยังคงเป็นธีมที่นักลงทุนมีความระมัดรวังในการลงทุนสูง ธีมย่อยที่สามารถลงทุนได้ต่อเนื่องคือความปลอดภัย Cyber แต่ยังถือว่าไม่ได้มีจุดเปลี่ยนสำคัญของธีมในช่วงนี้

กองทุนรวมผู้นำธีม: UGES

Disruptive Technology (Neutral)

ธีมเทคโนโลยียังคงเป็น Growth Theme ที่ตลาดให้ความสนใจมากที่สุด ด้วยภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ตลาดอาจกลับเข้าลงทุนใน Big Tech ก่อน แต่ความเสี่ยงหลักอย่างการกีดกันการค้า หรือการแย่งชิงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ยังคงเป็นประเด็นที่อาจทำให้เกิดการปรับฐานระยะสั้นได้

กองทุนรวมผู้นำธีม: UNI

Healthy Innovation (Neutral)

ธีมนวัตกรรมด้านสุขภาพมี market sentiment และการสนับสนุนจากภาครัฐที่น้อยลงชัดเจนหลังโควิด ยังคงมองเป็นหนึ่งใน Defensive Theme ที่โดดเด่นเนื่องจากมี Beta กับตลาดและนโยบายการเงินต่ำ จุดเข้าลงทุนจะอยู่ที่ความผันผวนและระดับราคาเป็นหลัก

กองทุนรวมผู้นำธีม: UOBSHC

สัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ต

Thematic United เปลี่ยนธีมลงทุนแห่งอนาคต ให้เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับปัจจุบัน

ภาพแสดงสัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน Thematic United โดย UOBAM ที่มา: บลจ. ยูโอบี วันที่: 17 ตุลาคม 2022

เริ่มสร้างแผนลงทุนกับ บลจ. ชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทยที่คุณชื่นชอบ ได้ที่ลิ้งก์ด้านล่าง

👉 สร้างแผน คลิก >>> https://finno.me/plan-select-playlists-web

คำเตือน  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้   กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น   กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้  (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี จำกัด โทร  0 2786 2222

เปิดโหมด Risk-On!