ลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ดีกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ?

นักลงทุนคงเคยได้ยินมาว่า ตลาดเกิดใหม่ หรือ Emerging Market เป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงกว่าตลาดประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำกว่า

หลายคนได้อ่านแบบนี้อาจจะคิดว่า การลงทุนในตลาดประเทศที่เกิดใหม่ จะต้องให้ผลตอบแทนดีกว่า ตลาดประเทศพัฒนาแล้ว

จริง ๆ เป็นแบบนั้นหรือไม่? วันนี้เรามาย้อนกลับไปในอดีตเพื่อตรวจสอบว่าผลตอบแทนย้อนหลังตลาดประเทศเกิดใหม่จะทำได้ดีกว่าตลาดประเทศที่พัฒนาแล้วหรือไม่?

ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่า ตลาดประเทศที่พัฒนาและตลาดประเทศเกิดใหม่ ประกอบด้วยใครกันบ้าง

ผมขอยกตัวอย่างผ่านการจัดกลุ่มโดย MSCI ซึ่งย่อมาจาก Morgan Stanley Capital International ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการจัดทำดัชนีราคาหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ทั่วโลก

ลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ดีกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ?

ที่มา: MSCI

ประเทศจีนยังจัดอยู่ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ และยังไม่ถูกจัดเป็นกลุ่มตลาดพัฒนาแล้ว

MSCI Emerging market Index ประกอบไปด้วยประเทศต่าง ๆ หลากประเทศ แต่ประเทศไหนกันที่มีสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนมากที่สุด เราสามารถดูได้จากภาพนี้

ลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ดีกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ?

ที่มา: MSCI

จะเห็นได้ว่า ประเทศจีนมีสัดส่วนใน MSCI Emerging market Index มากที่สุด  รองลงมาเป็นไต้หวัน และเกาหลี ตามลำดับ ส่วนประเทศไทย มีสัดส่วนอยู่ที่ 2.27%

เรามาดู MSCI Developed Market Index กันบ้าง

ลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ดีกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ?

ที่มา: MSCI

จะเห็นได้ว่า ประเทศ USA มีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาเป็นญี่ปุ่นและอังกฤษตามลำดับ

ผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา

ลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ดีกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ?

ที่มา: MSCI

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จากการเปรียบเทียบย้อนหลัง 10 ปีที่ผ่านมา  MSCI World ซึ่งเน้นไปที่ตลาดประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีผลตอบแทนที่ดีกว่า MSCI Emerging markets ซึ่งเน้นไปที่ตลาดประเทศเกิดใหม่

แม้ว่าการเติบโตของ GDP ของกลุ่มประเทศที่เกิดใหม่จะสูงกว่าการเติบโตของ GDP ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

แต่ผลตอบแทนในการลงทุนกลับตรงกันข้าม ดังนั้นปัจจัยด้านการเดิบโตของ GDP อย่างเดียวไม่เพียงพอ

เราอาจต้องนำปัจจัยอื่น ๆ  มาประกอบการวิเคราะห์ด้วย เช่น ความเสี่ยงด้านการเมือง เป็นต้น

WealthGuru

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ