เลือกพอร์ตตามความเจ็บปวดที่คุณรับได้

เลือก benchmark พอร์ตของคุณด้วย Morningstar Target Risk Indexes

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า พอร์ตลงทุนของคุณทำผลงานได้ดีหรือไม่

ยิ่งถ้าพอร์ตคุณเป็นแบบ global multi-asset ด้วยจะไปเปรียบเทียบกับดัชนีหุ้นโลกแบบ ACWI อย่างเดียวก็คงไม่ใช่เรื่องถูกต้อง

วันนี้ผมนำทุกท่านให้รู้จักกับ Index ที่ผมจะใช้เปรียบเทียบกับพอร์ตลงทุน

Index นั้นคือ  Morningstar Target Risk Indexes

ซึ่งจะเป็นตามรูปข้างล่าง

เลือก benchmark พอร์ตของคุณด้วย Morningstar Target Risk Indexes คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า พอร์ตลงทุนของคุณทำผลงานได้ดีหรือไม่ ยิ่งถ้าพอร์ตคุณเป็นแบบ global multi-asset ด้วยจะไปเปรียบเทียบกับ ดัชนีหุ้นโลกแบบ ACWI อย่างเดียวก็คงไม่ใช่เรื่องถูกต้อง  วันนี้ ผมนำทุกท่านให้รู้จักกับ Index ที่ผมจะใช้เปรียบเทียบกับพอร์ตลงทุน Index นั้นคือ Morningstar Target Risk Indexes ซึ่งจะเป็นตามรูปข้างล่าง  Figure 1 จาก Morningstar วันที่ 4-Nov-2022 Morningstar Target Risk Indexes จะเป็น Index ที่เป็นแบบ Global Asset Class โดยกระจายการลงทุนทั้งใน US และต่างประเทศ ผมได้จัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มเสี่ยงสูง มี 2 Index คือ •	Morningstar Agg Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100% โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปล่าง   •	Morningstar Agg Mod Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 70% ถึง 85% จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100% โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปล่าง   กลุ่มเสี่ยงกลาง มี 2 Index คือ •	Morningstar Mod Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 50% ถึง 70% จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100% โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปล่าง    •	Morningstar Mod Con Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 30% ถึง 50% จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100% โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปล่าง   กลุ่มเสี่ยงต่ำมี 1 Index คือ  •	Morningstar Con Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 15% ถึง 30% จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100% โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปล่าง   นักลงทุนสามารถเลือก Index ตามพอร์ตลงทุนได้เลย โดยจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://indexes.morningstar.com/ https://indexes.morningstar.com/our-indexes

Figure 1 จาก Morningstar วันที่ 4-Nov-2022

Morningstar Target Risk Indexes จะเป็น Index ที่เป็นแบบ Global Asset Class โดยกระจายการลงทุนทั้งใน US และต่างประเทศ ผมได้จัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มเสี่ยงสูง มี 2 Index คือ

 • Morningstar Agg Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100% โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปด้านล่าง

เลือก benchmark พอร์ตของคุณด้วย Morningstar Target Risk Indexes คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า พอร์ตลงทุนของคุณทำผลงานได้ดีหรือไม่ ยิ่งถ้าพอร์ตคุณเป็นแบบ global multi-asset ด้วยจะไปเปรียบเทียบกับ ดัชนีหุ้นโลกแบบ ACWI อย่างเดียวก็คงไม่ใช่เรื่องถูกต้อง  วันนี้ ผมนำทุกท่านให้รู้จักกับ Index ที่ผมจะใช้เปรียบเทียบกับพอร์ตลงทุน Index นั้นคือ Morningstar Target Risk Indexes ซึ่งจะเป็นตามรูปข้างล่าง  Figure 1 จาก Morningstar วันที่ 4-Nov-2022 Morningstar Target Risk Indexes จะเป็น Index ที่เป็นแบบ Global Asset Class โดยกระจายการลงทุนทั้งใน US และต่างประเทศ ผมได้จัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มเสี่ยงสูง มี 2 Index คือ •	Morningstar Agg Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100% โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปล่าง   •	Morningstar Agg Mod Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 70% ถึง 85% จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100% โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปล่าง   กลุ่มเสี่ยงกลาง มี 2 Index คือ •	Morningstar Mod Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 50% ถึง 70% จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100% โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปล่าง    •	Morningstar Mod Con Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 30% ถึง 50% จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100% โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปล่าง   กลุ่มเสี่ยงต่ำมี 1 Index คือ  •	Morningstar Con Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 15% ถึง 30% จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100% โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปล่าง   นักลงทุนสามารถเลือก Index ตามพอร์ตลงทุนได้เลย โดยจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://indexes.morningstar.com/ https://indexes.morningstar.com/our-indexes

 • Morningstar Agg Mod Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 70% ถึง 85% จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100% โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปด้านล่าง

เลือก benchmark พอร์ตของคุณด้วย Morningstar Target Risk Indexes คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า พอร์ตลงทุนของคุณทำผลงานได้ดีหรือไม่ ยิ่งถ้าพอร์ตคุณเป็นแบบ global multi-asset ด้วยจะไปเปรียบเทียบกับ ดัชนีหุ้นโลกแบบ ACWI อย่างเดียวก็คงไม่ใช่เรื่องถูกต้อง  วันนี้ ผมนำทุกท่านให้รู้จักกับ Index ที่ผมจะใช้เปรียบเทียบกับพอร์ตลงทุน Index นั้นคือ Morningstar Target Risk Indexes ซึ่งจะเป็นตามรูปข้างล่าง  Figure 1 จาก Morningstar วันที่ 4-Nov-2022 Morningstar Target Risk Indexes จะเป็น Index ที่เป็นแบบ Global Asset Class โดยกระจายการลงทุนทั้งใน US และต่างประเทศ ผมได้จัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มเสี่ยงสูง มี 2 Index คือ •	Morningstar Agg Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100% โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปล่าง   •	Morningstar Agg Mod Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 70% ถึง 85% จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100% โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปล่าง   กลุ่มเสี่ยงกลาง มี 2 Index คือ •	Morningstar Mod Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 50% ถึง 70% จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100% โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปล่าง    •	Morningstar Mod Con Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 30% ถึง 50% จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100% โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปล่าง   กลุ่มเสี่ยงต่ำมี 1 Index คือ  •	Morningstar Con Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 15% ถึง 30% จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100% โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปล่าง   นักลงทุนสามารถเลือก Index ตามพอร์ตลงทุนได้เลย โดยจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://indexes.morningstar.com/ https://indexes.morningstar.com/our-indexes

กลุ่มเสี่ยงกลาง มี 2 Index คือ

 • Morningstar Mod Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 50% ถึง 70% จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100%  โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปด้านล่าง

เลือกพอร์ตตามความเจ็บปวดที่คุณรับได้

 • Morningstar Mod Con Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 30% ถึง 50% จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100% โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปด้านล่าง

เลือกพอร์ตตามความเจ็บปวดที่คุณรับได้ 

กลุ่มเสี่ยงต่ำมี 1 Index คือ

 • Morningstar Con Tgt Risk TR USD จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 15% ถึง 30% จะถือหุ้นอยู่ระหว่าง 85% ถึง 100% โดยจะมีรายละเอียดของ Portfolio และ Performance ตามรูปด้านล่าง

เลือกพอร์ตตามความเจ็บปวดที่คุณรับได้

นักลงทุนสามารถเลือก Index ตามพอร์ตลงทุนได้เลย โดยจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่

https://indexes.morningstar.com/

https://indexes.morningstar.com/our-indexes

WealthGuru

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ