พิเศษ! ดาวน์โหลดไฟล์ FINNOMENA – บันทึกรายรับรายจ่าย ได้ที่ท้ายบทความ

 


บันทึกที่คนรวยทำทุกเดือน แต่คนจนไม่เคยทำ

ทำไมไม่รวยเสียที หลายคนมักจะถามตัวเองแบบนี้    บางคนก็คิดว่าถ้าจะรวยจะต้องลงทุนอะไรซักอย่าง อาจเป็นลงทุนในหุ้น บ้าน คอนโด     แต่จริงๆ แล้วคนเหล่านั้นจะมี จุดเริ่มต้นของความร่ำรวย คือ พฤติกรรมของการใช้เงินและพอเพียง

ดังนั้นคนที่รวยจะบันทึกพฤติกรรมการใช้เงินของพวกเขาเองทุกเดือน หรือที่เราเรียกว่า งบกระแสเงินสด งบนี้จะบันทึกทุกพฤติกรรมการใช้เงินของเขา ทำให้เขารู้จักตัวเอง รู้จุดที่เขาควรปรับปรุงพฤติกรรมการใช้เงิน ถ้าใช้เงินเยอะเกินไปเขาก็จะปรับพฤติกรรมการจ่ายเงินให้ลดลง   ถ้าออมน้อยไป เขาก็จะปรับพฤติกรรมมาออมให้มากขึ้น

เรามาดูว่างบกระแสเงินสดหน้าตาเป็นอย่างไร

1) กระแสเงินสดรับ

 • เงินเดือน หรือ รายได้อื่นๆ นอกจากเงินเดือน
 • ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล

2) กระแสเงินจ่าย

2.1 รายจ่ายคงที่ไม่สามารถลดได้ เช่น

 • ค่าผ่อนๆ เช่น ผ่อนรถ บ้าน
 • ค่าประกันต่างๆ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2.2 รายจ่ายแปรผัน ที่สามารถปรับลดได้เช่น

 • ค่าอาหาร
 • ค่าเสื้อผ้า
 • ค่าท่องเที่ยว

2.3 รายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือออม

 • เงินออม ในรูปเงินสด
 • ลงทุนในตราสารรูปแบบต่างๆ เช่น กองทุน RMF , LTF หุ้น คอนโดเพื่อเช่า  ประกันแบบ Saving และ ควบการลงทุน

3) กระแสเงินสดรวมสุทธิ เกิดจาก กระแสเงินสดรับ  –  กระแสเงินสดจ่าย   

ถ้ากระแสเงินสดติดลบ จะต้องพยายามลดรายจ่าแปรผันเป็นลำดับแรก

เราจะนำงบกระแสเงินสด ไปใช้ได้อย่างไร

 1. รายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือการออมควรจะมากกว่า 10%ของรายได้ ยิ่งมากยิ่งดี
 2. ทำให้ค่าใช้จ่ายแปรผันลดลงมากที่สุด โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และ ค่าใช้จ่ายที่มีจำนวนการใช้ที่เยอะที่สุด
 3. ค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายแปรผันที่จะต้องผ่อนชำระทั้งหมดต่อรายได้ ไม่ควรเกิน 40%  ถ้าเกินต้องปรับลดโดยเร็ว
 4. อยากรวยต้อง รู้จักบันทึกรายรับรายจ่าย และตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เงิน และพร้อมจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน

ถ้าอยากรวย จงเริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่าย

ถ้าอยากจะเริ่มลงทุน จงเริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่าย

เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองก่อน ตราบใดพฤติกรรมการใช้เงินของคุณยังเหมือนเดิม ความมั่งคั่งของคุณก็ยังเหมือนเดิม

สมพจน์ พัดสุวรรณ
‪Wealthguru


ดาวน์โหลดไฟล์ FINNOMENA – บันทึกรายรับรายจ่าย ที่นี่
https://finno.me/MyStatementCashFlow

nter logo

ลงทุนในกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยม ปรึกษา FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเป้าหมายการลงทุนแตกต่างกัน จึงต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด

ดูพอร์ตกองทุนแนะนำ