ช่วงวิกฤตด้านการเงินต่างๆ  คนมักจะพูดถึง Stress Test เกี่ยวกับสถาบันการเงิน เพื่อทดสอบความมั่งคงของสถาบันการเงิน ในกรณีเกิดวิกฤต

Stress Test คืออะไร

Stress Test คือ การทดสอบความอึด ความอดทน ความสามารถรับวิกฤตและความท้าทายในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ว่าจะสามารถรับไว้ได้ โดยไม่ล้มหรือเสียหายลงไปหรือไม่

แม้กระทั่งคน เวลาเราไปตรวจสุขภาพ ก็จะมีการทดสอบสุขภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย เรียกว่า Exercise Stress Test โดยหมอจะจับให้เราวิ่ง เดิน ออกกำลังกาย พร้อมตรวจคลื่นไฟฟ้าและความดันโลหิต เพื่อหาว่ามีปัญหาหลอดเลือดตีบ หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะแฝงเร้นอยู่หรือไม่

คำถามที่สำคัญคือ คุณเคยทำ Stress Testing การเงินของคุณเองหรือไม่

ทดสอบว่า คุณจะอึด ทนทานรับวิกฤตที่ผ่านมาเข้ามาใช้ชีวิตได้หรือไม่

วันนี้เราลองมาทำ Checklist เพื่อทดสอบ Stress Testing การเงินอย่างง่ายๆ

Level 1 ทดสอบ วิกฤตสภาพคล่องและหนี้สิน

  • ถ้าเจ้านายคุณเดินมาบอกว่า บริษัทต้องการลดคน และ คุณเป็นคนที่โชคดี โดนไล่ออกกะทันหัน โดยไม่ได้เงินชดเชย คุณสามารถอยู่ได้อย่างน้อยกี่เดือนด้วยเงินสดที่คุณมีอยู่ ถ้าในขณะนั้นคุณไม่มีเงินเดือน

วิธีคิด  จำนวนเดือน = สภาพคล่องที่มีอยู่ (เงินสด)  / ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

ผ่าน ถ้าได้ จำนวนเดือน 6 เดือน หรือ ระยะเวลาที่คุณจะหางานใหม่ได้

  • ถ้าเจ้าหนี้พวกบัตรเครดิต หรือ เจ้าหนี้ที่คุณผ่อนชำระไม่เกิน 1 ปี เรียกหนี้คืนทันที คุณมีเงินสดที่จะจ่ายหนี้คืน เป็นกี่ % ของจำนวนเงินหนี้ที่เรียกคืน (เช่นมีเงินสด 8,000 บาท จาก หนี้ระยะสั้น 10,000 บาทก็คิดเป็น 80% ของจำนวนเงินหนี้)

วิธีคิด   % = สภาพคล่องที่มีอยู่ (เงินสด)  / จำนวนหนี้ระยะสั้น

ผ่าน ถ้าได้ขั้นต่ำ 100% ยิ่งมากยิ่งดี

  • คุณมีรายจ่ายผ่อนชำระเรื่องหนี้สินต่อเดือน เป็นกี่ % ของรายได้ต่อเดือน

วิธีคิด   % = รายจ่ายผ่อนหนี้สินต่อเดือน / รายได้ต่อเดือน

ผ่าน ถ้าได้ %ผ่อนชำระต้องไม่เกิน 40-45% ของรายได้ต่อเดือน ยิ่งน้อยยิ่งดี

Level 2 ทดสอบ วิกฤตความเสี่ยง

  • หากคุณเกิดทุพพลภาพ ไม่สามารถทำงานต่อไปได้เนื่องจากอุบัติเหตุร้ายแรง หรือ เจ็บป่วยเรื้อรัง คุณคิดว่าคุณจะสามารถดำรงชีวิตไปตลอดได้หรือไม่

วิธีคิด   รายได้สินทรัพย์การลงทุนต่อเดือน / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือน

ผ่าน ต้องมากกว่า 1

  • หากคุณมีโรคมะเร็ง คุณหมอบอกว่า ต้องทำคีโมด่วนมากๆ ต้องเตรียมเงินรักษามะเร็ง 5 ล้านบาท คุณสามารถหาเงินสด หรือ ประกัน หรือแปลงสินทรัพย์ต่างๆ เป็นเงินสด เพื่อเป็นค่ารักษาได้หรือไม่

วิธีคิด   (เงินสด + เงินประกัน + สินทรัพย์การลงทุนที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ไม่ยาก) >= ค่ารักษา

ผ่าน ต้องมีอย่างน้อย 1.5 ล้านบาท หรือ ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย

  • หากคุณเสียชีวิตแบบกะทันหัน คุณมีสินทรัพย์ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของครอบครัวและหนี้สินต่างๆ ที่มีอยู่ จะครอบคลุมได้กี่ปี

วิธีคิด   จำนวนปี  =  (เงินสด + เงินประกัน + สินทรัพย์การลงทุน – หนี้สินที่มีอยู่ ) / (ค่าใช้จ่ายครอบครัวต่อเดือน x 12)

ผ่าน ถ้าได้อย่างน้อย 5 ปี (ไม่มีตัวเลขที่เป็น Standard ขึ้นกับแต่คนละ แต่ควรครอบคลุมถึงบุตรเรียนจบ)

Level 3 ทดสอบ อิสรภาพ

  • ถ้าบริษัทอยากให้คุณเกษียณล่วงหน้า เข้าโครงการ Early Retirement คุณเองก็เบื่องานมากๆ คุณตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ  คุณมีสินทรัพย์เพียงพอต่อการเกษียณอายุหรือไม่

วิธีคิด   สินทรัพย์การลงทุนที่ควรมี = รายจ่ายต่อปีคิดเงินเฟ้อ ณ ปีที่เกษียณ x ( 80  – อายุที่จะเกษียณ)  

ผ่าน ถ้าสินทรัพย์การลงทุนที่มี > สินทรัพย์การลงทุนที่ควรมี

ถ้าคุณไม่ผ่านตั้งแต่ Level 1 วิกฤตสภาพคล่องและหนี้สิน

>>> คุณควรจะวางแผนออมเงิน ลดหนี้สิน

ถ้าคุณผ่าน Level 1 วิกฤตสภาพคล่องและหนี้สิน แต่ไม่ผ่าน Level 2 วิกฤตความเสี่ยง

>>> คุณควรจะวางแผน Risk Management หรือ วางแผนประกันให้ครอบคลุม

ถ้าคุณผ่าน Level 1 วิกฤตสภาพคล่องและหนี้สิน และ Level 2 วิกฤตความเสี่ยง แต่ไม่ผ่าน Level3 ทดสอบ อิสรภาพ

>>> คุณควรจะวางแผน Investment หรือ วางแผนลงทุน เพิ่มการเติบโตของเงิน

ถ้าคุณผ่าน Level 1 วิกฤตสภาพคล่องและหนี้สิน  Level 2 วิกฤตความเสี่ยง และ ผ่าน Level3 ทดสอบ อิสรภาพ

>>> ผมยินดีด้วย คุณมีอิสรภาพทางการเงิน อย่างแท้จริง 

โดย WealthGuru

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ