หุ้นอเมริกาถูกหรือยัง สรุปจาก U.S. Stock Market Trading at Rarely Seen Discount to Intrinsic Value โดย Morningstar

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้มีเข้าฟัง Webinar ของ Morningstar  เห็นว่ามีประโยชน์ต่อนักลงทุน วันนี้เลยขอสรุปประเด็นสำคัญ

1. U.S. Stock Market has Over-Corrected to Downside

หุ้นอเมริกาถูกหรือยัง สรุปจาก U.S. Stock Market Trading at Rarely Seen Discount to Intrinsic Value โดย Morningstar

Figure 1 Morningstar Equity Research, Data as of June 27, 2022

หุ้น U.S ตอนนี้ซื้อขายกันที่ a price to fair value ที่ 0.83 เท่า โดยเฉพาะ growth stock จะซื้อขายกันที่ 0.78 เท่า เข้าสู่ราคาระดับ Undervalue ตามวิธีคิดของ Morningstar

หุ้นอเมริกาถูกหรือยัง สรุปจาก U.S. Stock Market Trading at Rarely Seen Discount to Intrinsic Value โดย Morningstar

Figure 2 Morningstar Equity Research, Data as of June 27, 2022

จากกราฟข้างบน จะเห็นว่า ระดับ a price to fair value ที่ 0.83 ลงมาต่ำกว่า เหตุการณ์ที่สำคัญ คือ  Growth Scare ในปี 2018 และ COVID-19 ปี 2019

2. Deep Undervaluation found across Cyclicals, Whereas Defensive Sector remain fairly valued

หุ้นอเมริกาถูกหรือยัง สรุปจาก U.S. Stock Market Trading at Rarely Seen Discount to Intrinsic Value โดย Morningstar

Figure 3 Morningstar Equity Research, Data as of June 27, 2022

ครึ่งแรกของปี 2022  กลุ่มหุ้นเติบโตเช่นพวก technology และกลุ่มที่เป็น Cyclicals จะโดดเทขายจน  Price to Fair Value ลดลงมาสู่ระดับ undervalue แต่ในขณะที่กลุ่ม Defensive เช่น Healthcare และ Utilities มีเม็ดเงินเข้าไปลงทุนทำให้  Price to Fair value อยุ่ในระดับ fair value แล้ว

หุ้นอเมริกาถูกหรือยัง สรุปจาก U.S. Stock Market Trading at Rarely Seen Discount to Intrinsic Value โดย Morningstar

Figure 4 Morningstar Equity Research, Data as of June 27, 2022

จะรูปจะเห็นได้ชัดเจนว่า สัดส่วนของ Sector ที่ Undervalue มากที่สุด คือ Communication Service , Consumer Cyclical และ Financial Services ตามลำดับ  ส่วน กลุ่ม technology อยู่ในลำดับที่ 5

ในขณะที่ กลุ่ม consumer defensive , energy และ healthcare สัดส่วนหุ้นที่อยู่ในระดับ undervalue มีอยู่น้อยกว่า สัดส่วนหุ้นที่อยู่ในระดับ Fair value

3. Spotlight / Mega caps

หุ้นอเมริกาถูกหรือยัง สรุปจาก U.S. Stock Market Trading at Rarely Seen Discount to Intrinsic Value โดย Morningstar

Figure 5 Morningstar Equity Research, Data as of June 27, 2022

ให้นักลงทุนสังเกตดู Rating ส่วนใหญ่จะเป็น 1-2 ดาว ที่ Price to Fair Value อยู่ในระดับ fair value  ณ วันที่ 12/31/2021  แต่ในวันที่ 6/27/2022  ส่วนใหญ่จะปรับเป็น 3-4 แล้ว แสดงให้เห็นถึง ระดับ undervalue ของหุ้นในปัจจุบัน

หุ้นอเมริกาถูกหรือยัง สรุปจาก U.S. Stock Market Trading at Rarely Seen Discount to Intrinsic Value โดย Morningstar

Figure 6 Morningstar Equity Research, Data as of June 27, 2022

กลุ่ม healthcare และ Consumer defensive ตอนนี้อยู่ในระดับ fair value แล้ว

4. Spotlight / Marker Risk

หุ้นอเมริกาถูกหรือยัง สรุปจาก U.S. Stock Market Trading at Rarely Seen Discount to Intrinsic Value โดย Morningstar

Figure 7 Morningstar Equity Research, Data as of June 27, 2022

ความเสี่ยงหลัก ๆ จะเป็นเรื่อง ราคาพลังงาน และเงินเฟ้อที่จะต้องติดตามอย่างระมัดระวัง

WealthGuru

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ