ชีวิตคนตีมูลค่าได้อย่างไร?

ชีวิตคนตีค่าไม่ได้จริงหรือ ??
ชีวิตแม่ของลูก ตีค่าเป็นเงินไม่ได้จริงหรือ ?
ชีวิตพ่อของลูก ตีค่าเป็นเงินไม่ได้จริงหรือ ?

แน่นนอนชีวิตของคนเราย่อมจะตีค่ามิได้ ไม่มีใครอยากได้เงิน 10 ล้านแลกกับชีวิตของคนที่เขารัก

แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง ทุกคนสามารถตีราคาค่าตัวได้ เช่น เหตุการณ์การอะไรบ้าง ???

ศาลอุทธรณ์ ลดค่าสินไหมคดี “แพรวา” จาก 30 ล้าน
เหลือ 19 ล้านเศษ ชี้รถตู้มีส่วนทำผิด!

แน่นอนจากเหตุการณ์นี้ ทุกชีวิตตีค่าไม่ได้ตามความรู้สึก
แต่ให้ทางเศรษฐศาสตร์ ทุกคนตีราคาค่าตัวได้หมด
แล้วประเมินจากไหน ?

คำตอบคือ “รายได้ที่คนๆ นั้นหาได้”

ดังนั้นตัวคุณสามารถจะตีค่าราคาออกมาได้ ราคาค่าตัวของคุณคือ ทุนประกันชีวิตที่คุณต้องมี

ถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น ทุนประกันจะถูกส่งมอบให้ครอบครัวต่อไป

แต่ปกติแล้ว ตัวแทนก็มักจะนำเสนอทุนประกันตามที่ตัวแทนอยากจะขาย…

ที่จริงแล้วเราสามารถคำนวณทุนประกันที่เหมาะสมได้ โดยใช้แนวคิด need approach (หลักของความจำเป็น) โดยพิจาณาความจำเป็นที่จะให้บุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามความจำเป็น

ดังนั้นวิธีนี้คิดจากรายได้เป็นหลัก โดยมีขั้นตอนในการคิดดังนี้

1) ประมาณความต้องการของบุคคลซึ่งจะมีหัวข้อต่อไปนี้

  1. คุ้มครองหนี้สินที่มีอยู่เช่น บ้าน หรือ รถยนต์
  2. คุ้มครองรายได้ในเรื่องที่ต้องการ และในระยะที่ต้องการ เช่น ค่าเล่าเรียนของจนจบ

โดยจะต้องใช้การคำนวณมูลค่าตามเวลาเข้ามาช่วยคำนวณด้วยเพราะค่าเงินในอนาคตจะปรับตามเงินเฟ้อ

ตัวอย่างเช่น

หนี้บ้านอยู่ 3 ล้านบาท
รายได้ 600,000 บาทต่อปี ต้องการระยะความคุ้มครอง 7 ปี
จะต้องมีเงิน 4.2 ล้าน (ไม่ได้คิดเงินเฟ้อของรายได้)

รวม 7.2 ล้านบาท

2) คำนวณ สินทรัพย์ที่แปลงเงินสดได้ท้นทีถ้าเสียชีวิตมีดังต่อไปนี้

เงินประกันจากที่ทำงาน…

  1. เงินสดและสินทรัพย์ที่แปลงเป็นเงินสดได้
  2. เงินประกันจากประกันเดิมที่มีอยู่

ตัวอย่างเช่น

มีเงินประกันจากที่ทำงาน 24 เดือน คือ 1.2 ล้านบาท
มีเงินสดและเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2 ล้านบาท
มีประกันเดิม 0.5 ล้านบาท

รวม 3.7 ล้านบาท

3) นำ ตัวเลขข้อที่ 1 – ตัวเลขข้อที่ 2

จะเท่ากับทุนประกันที่จะต้องทำ

ค่าตัวที่ประเมินได้ = ทุนประกันที่ต้องมี = 7.2 ล้าน – 3.7 ล้านบาท
ค่าตัวที่ประเมินได้ = ทุนประกันที่ต้องมี = 3.5 ล้านบาท

การวางแผนการเงิน แผนประกันภัยเป็นหนึ่งในแผนการเงิน เราเรียกว่า Wealth Protection

ปกป้องความมั่งคั่ง

ปกป้องความฝัน

ฝันที่จะให้ลูกมีการศึกษาที่ดี

ฝันที่จะให้ครอบครัวมีความสุข

ปกป้องความฝันของเราให้ดำเนินต่อไป

แม้ตัวเราจะไม่อยู่แล้ว…

สมพจน์ พัดสุวรรณ
#wealthguru