เปิดโผ! กองทุนหุ้นผลตอบแทนเกิน 15% ใน 3 เดือน...มีตัวไหนบ้างมาดูกัน

ใครว่ากองทุนทำผลตอบแทนช้า ไม่เร็วดังใจ ? วันนี้จะขอชวนมาดูกองทุนหุ้นที่ทำผลตอบแทนได้เกิน 15% ภายใน 3 เดือนเท่านั้น! มาดูกันว่ามีกองทุนหุ้นประเภทไหนบ้าง?

เปิดโผ! กองทุนหุ้นผลตอบแทนเกิน 15% ใน 3 เดือน...มีตัวไหนบ้างมาดูกัน

ข้อมูลจัดอันดับ ณ วันที่ 14 ต.ค. 2563

ทุกกองทุนอัปเดตตัวเลข ณ วันที่ 9 ต.ค. 2563 ยกเว้น TGHDIGI อัปเดตตัวเลข ณ วันที่ 8 ต.ค. 2563

กองทุนที่ไม่มีข้อมูลขาดทุนสูงสุดในรอบ 1 ปี คือกองทุนที่ยังจัดตั้งไม่ครบ 1 ปี ณ วันคำนวณผลการดำเนินงาน

สามารถกรองการจัดอันดับได้เอง พร้อมข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่ FINNOMENA Fund Filter


Jessada Sookdhis
Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”