ใครกำลังสนใจลงทุนในกองทุนหุ้น Asia ex-Japan หุ้นเทค หุ้นไทย อสังหาฯ หรือ Healthcare บ้าง? มาดูกันว่า 3 กองทุนที่โดดเด่นในแต่ละประเภทคือกองอะไร ? เรานำโพยจากระบบ FINNOMENA Best-in-Class อัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุด (กันยายน 2563) มาฝากกัน ซึ่งกองทุนดังกล่าวนั้นผ่านขั้นตอนการคัดกรองด้วยระบบ AI ที่ใช้มากกว่า 200 ปัจจัยในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อคัดเลือก 3 กองทุนที่ดีที่สุด จาก 19 บลจ. ในประเภทสินทรัพย์เดียวกัน ลองดูข้อมูลโดยคร่าวของแต่ละกองได้ข้างล่างนี้เลย

*หมายเหตุ: ข้อมูลในเว็บอาจมีการอัปเดต ทำให้ไม่ตรงกับในรูป หากสนใจกองไหนเป็นพิเศษ อย่าลืมศึกษารายละเอียดกองทุนจากหนังสือชี้ชวนโดยละเอียด หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกทีนะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FINNOMENA Best-in-Class

Asia ex-Japan

KT-AASIA-A

อ้างอิงจาก
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ Factsheet กองทุนหลัก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ดูผลการดำเนินงานในปัจจุบันได้ที่:
https://www.finnomena.com/fund/KT-AASIA-A

ดูเอกสารฉบับล่าสุดของกองทุน และ กองทุนหลัก ได้ที่:
https://www.ktam.co.th/etf-fund-detail.aspx?IdF=26&lang=th

Fund Shopping Day โปรโมชั่นกองทุนรวม “สุดปัง” ร้อนแรงที่สุด ปี 2563
ซื้อกองทุนรวมตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 2563 รับของรางวัลพิเศษมากถึง 1,300 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 10,000,000 บาท  กดรับสิทธิ์โปรโมชั่น >> คลิกเลย <<

B-ASIA

อ้างอิงจาก
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 และ ข้อมูลกองทุนหลักรายเดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ดูผลการดำเนินงานในปัจจุบันได้ที่:
https://www.finnomena.com/fund/B-ASIA

ดูเอกสารฉบับล่าสุดของกองทุน และ กองทุนหลัก ได้ที่:
https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/foreign-investment-fund/b-asia/summary

TMBAGLF

อ้างอิงจาก
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ Fund Insight (TH) ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ดูผลการดำเนินงานในปัจจุบันได้ที่:
https://www.finnomena.com/fund/TMBAGLF

ดูเอกสารฉบับล่าสุดของกองทุน และ กองทุนหลัก ได้ที่:
https://www.tmbameastspring.com/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=I13

หุ้นเทคโนโลยีโลก

B-INNOTECH

อ้างอิงจาก
ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Factsheet) ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 และ ข้อมูลกองทุนหลักรายเดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ดูผลการดำเนินงานในปัจจุบันได้ที่:
https://www.finnomena.com/fund/B-INNOTECH

ดูเอกสารฉบับล่าสุดของกองทุน และ กองทุนหลัก ได้ที่:
https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/foreign-investment-fund/b-innotech/summary

SCBDIGI

อ้างอิงจาก
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet) และ เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ดูผลการดำเนินงานในปัจจุบันได้ที่:
https://www.finnomena.com/fund/SCBDIGI

ดูเอกสารฉบับล่าสุดของกองทุน และ กองทุนหลัก ได้ที่:
https://www.scbam.com/fund/interesting-fund/fund-information/scbdigi

TISTECH-A

อ้างอิงจาก
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563

ดูผลการดำเนินงานในปัจจุบันได้ที่:
https://www.finnomena.com/fund/TISTECH-A

ดูเอกสารฉบับล่าสุดของกองทุน และ กองทุนหลัก ได้ที่:
https://www.tiscoasset.com/th/mf/fund_info/fund-info.jsp

หุ้นไทย

BKIND

อ้างอิงจาก
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 และ Monthly Fund Update ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563

ดูผลการดำเนินงานในปัจจุบันได้ที่:
https://finnomena.com/fund/BKIND

ดูเอกสารฉบับล่าสุดของกองทุนได้ที่:
https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/equity-fund/bkind/summary

K-MVEQ

อ้างอิงจาก
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ดูผลการดำเนินงานในปัจจุบันได้ที่:
https://finnomena.com/fund/K-MVEQ

ดูเอกสารฉบับล่าสุดของกองทุนได้ที่:
https://www.kasikornasset.com/th/mutual-fund/fund-template/Pages/K-MVEQ.aspx

LHEQD-A

อ้างอิงจาก
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ดูผลการดำเนินงานในปัจจุบันได้ที่:
https://finnomena.com/fund/LHEQD-A

ดูเอกสารฉบับล่าสุดของกองทุนได้ที่:
https://www.lhfund.co.th/MutualFund/FundDetail/LHEQD-A

อสังหาฯ & REITs

LHPROP-I

อ้างอิงจาก
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ดูผลการดำเนินงานในปัจจุบันได้ที่:
https://finnomena.com/fund/LHPROP-I

ดูเอกสารฉบับล่าสุดของกองทุนได้ที่:
https://www.lhfund.co.th/MutualFund/FundDetail/LHPROP-I

T-PropInfraFlex

อ้างอิงจาก
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ รายงานรายเดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ดูผลการดำเนินงานในปัจจุบันได้ที่:
https://finnomena.com/fund/T-PropInfraFlex

ดูเอกสารฉบับล่าสุดของกองทุนได้ที่:
https://www.thanachartfundeastspring.com/tfundwebv4/infoid/idp_funddesc.aspx?fundCode=T-PropInfraFlex

PRINCIPAL iPROP-A

อ้างอิงจาก
สรุปสาระสำคัญของกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ดูผลการดำเนินงานในปัจจุบันได้ที่:
https://finnomena.com/fund/PRINCIPAL%20iPROP-A

ดูเอกสารฉบับล่าสุดของกองทุนได้ที่:
https://www.principal.th/th/principal/iPROP-A

Healthcare

K-GHEALTH(UH)

อ้างอิงจาก
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ดูผลการดำเนินงานในปัจจุบันได้ที่:
https://finnomena.com/fund/K-GHEALTH(UH)

ดูเอกสารฉบับล่าสุดของกองทุนได้ที่:
https://www.kasikornasset.com/th/mutual-fund/fund-template/Pages/K-GHEALTH(UH).aspx

TGHSTARP

อ้างอิงจาก
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 และ รายงานการลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ดูผลการดำเนินงานในปัจจุบันได้ที่:
https://www.finnomena.com/fund/TGHSTARP

ดูเอกสารฉบับล่าสุดของกองทุน และ กองทุนหลัก ได้ที่:
https://www.tiscoasset.com/th/mf/fund_info/fund-info.jsp

SCBGHC

อ้างอิงจาก
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ดูผลการดำเนินงานในปัจจุบันได้ที่:
https://www.finnomena.com/fund/SCBGHC

ดูเอกสารฉบับล่าสุดของกองทุน และ กองทุนหลัก ได้ที่:
https://www.scbam.com/th/fund/interesting-fund/fund-information/scbghc


ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Best-in-Class (BIC) เพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/bic/

หากนักลงทุนสนใจลงทุนในพอร์ต Best-in-Class (BIC) สามารถสร้างแผนการลงทุนได้ตามช่องทางดังนี้

BIC Property Fund & REITs: https://www.finnomena.com/bic-property-create/
BIC Thai Equity Large-Cap: https://www.finnomena.com/bic-thai-eq-create/
BIC Global Healthcare: https://www.finnomena.com/bic-healthcare-create/
BIC Global Technology: https://www.finnomena.com/bic-tech-create/
BIC Asia ex-Japan: https://www.finnomena.com/bic-asia-ex-jap-create/

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบเบื้องลึกเบื้องหลังของระบบ Best-in-Class แบบละเอียด สามารถอ่านได้ที่ https://www.finnomena.com/bic-whitepaper


Jessada Sookdhis
Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนกลุ่มนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย |  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ