โพยเปรียบเทียบกองทุนจีน TMBCHEQ V.S. TMB-ES-CHINA-A แบบดูง่าย ๆ

โพยเปรียบเทียบกองทุนจีน TMBCHEQ V.S. TMB-ES-CHINA-A แบบดูง่าย ๆ

โพยเปรียบเทียบกองทุนจีน TMBCHEQ V.S. TMB-ES-CHINA-A แบบดูง่าย ๆ

โพยเปรียบเทียบกองทุนจีน TMBCHEQ V.S. TMB-ES-CHINA-A แบบดูง่าย ๆ

ดูข้อมูลเปรียบเทียบผลตอบแทนของทั้ง 2 กองนี้ และข้อมูลเปรียบเทียบอื่น ๆ เพิ่มเติม อัปเดตเรื่อย ๆ คลิกเลย!

เพื่อนผู้ใจดี

เคยไหม? ซื้อกองทุนตามคำแนะนำจนมีเต็มพอร์ต สุดท้ายรู้ตัวอีกทีก็ติดดอยขาดทุน
เราขอนำเสนอ FINNOMENA แพลตฟอร์มที่จะแนะนำกองทุนที่ตรงกับความต้องการของคุณ มีระบบแจ้งเตือนปรับเปลี่ยนกองทุน และ Tactical Call จับจังหวะซื้อขายระยะสั้น
เปิดบัญชีลงทุนออนไลน์ ซื้อกองทุนได้เร็วสุดภายในวันทำการถัดมา ลองเลย!
https://finno.me/oa1328


Jessada Sookdhis
Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ

คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน I สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”