โพยเปรียบเทียบกองทุนยุโรป: KF-HEUROPE V.S. K-EUX แบบดูง่าย ๆ

โพยเปรียบเทียบกองทุนยุโรป: KF-HEUROPE V.S. K-EUX แบบดูง่าย ๆ

โพยเปรียบเทียบกองทุนยุโรป: KF-HEUROPE V.S. K-EUX แบบดูง่าย ๆ

โพยเปรียบเทียบกองทุนยุโรป: KF-HEUROPE V.S. K-EUX แบบดูง่าย ๆ

ดูข้อมูลเปรียบเทียบผลตอบแทนของทั้ง 2 กองนี้ และข้อมูลเปรียบเทียบอื่น ๆ เพิ่มเติม อัปเดตเรื่อย ๆ คลิกเลย!

เพื่อนผู้ใจดี

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.html?fund=KF-HEUROPE

https://www.kasikornasset.com/th/mutual-fund/fund-template/Pages/K-EUX.aspx

https://www.blackrock.com/lu/individual/products/251783/ishares-euro-stoxx-50-ucits-etf-de-fund

https://nordic.allianzgi.com/en-gb/our-funds/funds/list-se/allianz-europe-equity-growth-at-eur


Jessada Sookdhis
Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ

คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในระดับต่ำ เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

เปิดโหมด Risk-On!