หลายคนน่าจะกำลังเริ่มวางแผนซื้อ LTF RMF แล้ว วันนี้ขอนำโพยกองทุน LTF มาฝากก่อน ซึ่งรายชื่อนี้คือกองทุน LTF ที่คัดกรองผ่านระบบ FINNOMENA Best-in-Class อีกที มาดูกันเลยว่ามีกองไหนบ้าง

*หมายเหตุ: ข้อมูลในเว็บอาจมีการอัพเดต ทำให้ไม่ตรงกับในรูป หากสนใจกองไหนเป็นพิเศษ อย่าลืมศึกษารายละเอียดกองทุนจากหนังสือชี้ชวนโดยละเอียด หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกทีนะ

เปิดโผ กองทุน LTF ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี เกิน 5%​ !!

1. UOBLTF

ดูข้อมูลกองทุน
https://www.finnomena.com/fund/UOBLTF/

ดูข้อมูลหนังสือชี้ชวน
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00052/UOBLTF

เปิดโผ กองทุน LTF ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี เกิน 5%​ !!

2. JB25 LTF

ดูข้อมูลกองทุน
https://www.finnomena.com/fund/JB25%20LTF/

ดูข้อมูลหนังสือชี้ชวน
https://tmbam.com/home/th/mutual-fund-detail.php?f=8&accept=1

เปิดโผ กองทุน LTF ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี เกิน 5%​ !!

3. TDLTF

ดูข้อมูลกองทุน
https://www.finnomena.com/fund/TDLTF-A

ดูข้อมูลหนังสือชี้ชวน
https://www.tiscoasset.com/th/mf/fund_info/fund-info.jsp

เปิดโผ กองทุน LTF ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี เกิน 5%​ !!

4. TISCOLTF-B

ดูข้อมูลกองทุน
https://www.finnomena.com/fund/TISCOLTF-B/

ดูข้อมูลหนังสือชี้ชวน
https://www.tiscoasset.com/th/mf/fund_info/fund-info.jsp

เปิดโผ กองทุน LTF ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี เกิน 5%​ !!

5. MS-CORE LTF

ดูข้อมูลกองทุน
https://www.finnomena.com/fund/MS-CORE%20LTF/

ดูข้อมูลหนังสือชี้ชวน
https://www.manulife-asset.co.th/cms__Main?name=Our-Products—Mutual-Fund—Fund-Feature-MS-CORE-LTF—Thai&Id=a0y90000003o1fnAAA#

เปิดโผ กองทุน LTF ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี เกิน 5%​ !!

6. TISCOLTF-A

ดูข้อมูลกองทุน
https://www.finnomena.com/fund/TISCOLTF-A/

ดูข้อมูลหนังสือชี้ชวน
https://www.tiscoasset.com/th/mf/fund_info/fund-info.jsp

เปิดโผ กองทุน LTF ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี เกิน 5%​ !!

7. JBP LTF

ดูข้อมูลกองทุน
https://www.finnomena.com/fund/JBP%20LTF/

ดูข้อมูลหนังสือชี้ชวน
https://www.tmbam.com/home/th/mutual-fund-detail.php?f=387&accept=1

เปิดโผ กองทุน LTF ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี เกิน 5%​ !!

8. ABLTF

ดูข้อมูลกองทุน
https://www.finnomena.com/fund/ABLTF/

ดูข้อมูลหนังสือชี้ชวน
http://www.aberdeen-asset.co.th/th/thailand/fund-centre/aberdeen-funds-and-prices/aberdeen-long-term-equity-fund

เปิดโผ กองทุน LTF ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี เกิน 5%​ !!

9. MIFLTF

ดูข้อมูลกองทุน
https://www.finnomena.com/fund/MIFLTF

ดูข้อมูลหนังสือชี้ชวน
https://www.mfcfund.com/Web/MFCFundTotalGroupListPage(thth).aspx

เปิดโผ กองทุน LTF ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี เกิน 5%​ !!


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน| ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้เขียนบทความนี้มิได้รับค่าตอบแทนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทที่กล่าวถึงในบทความนี้แต่อย่างใด | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ