อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.statista.com/statistics/737081/popular-online-dating-market-share-users-monthly/
http://www.sheknows.com/love-and-sex/articles/1114027/dating-apps
https://mashable.com/2017/02/09/sapio-dating-app/#ABZbiSzBMqqa
https://www.bustle.com/articles/143978-10-dating-apps-that-actually-work
https://techcrunch.com/2014/11/14/clover-lets-you-order-a-date-like-you-would-a-burrito/
http://www.esquire.com/uk/life/sex-relationships/news/a6170/7-alternatives-dating-apps-to-tinder/
http://www.cracked.com/quick-fixes/4-creepy-dating-apps-that-actually-exist/
https://www.engadget.com/2016/01/26/lulu-ditches-guy-reviews/

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ