บลน.ฟินโนมีนา ฟินเทคแห่งแรกที่ก.ล.ต.ให้การรับรองภายใต้มาตรฐาน “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”

13 กันยายน 2561, กรุงเทพมหานคร – บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตอกย้ำความเป็นผู้นำฟินเทคแห่งแรกที่พร้อมให้บริการให้คำแนะนำการลงทุนผ่านกองทุนรวมอย่างมีมาตรฐานภายใต้แพลตฟอร์ม “FINNOMENA”

บลน.ฟินโนมีนา ฟินเทคแห่งแรกที่ก.ล.ต.ให้การรับรองภายใต้มาตรฐาน “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”

ตามที่ ก.ล.ต. ได้ออกมาตรฐานการให้บริการแก่นักลงทุนภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการเงินและผู้บริการต่าง ๆ ในตลาดทุน มุ่งเน้นการนำเสนอบริการให้คำแนะนำ และวางแผนทางการเงินแก่ประชาชนในวงกว้างโดยสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งรวมถึงส่งเสริมการใช้ฟินเทคเพื่อตอบโจทย์และเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนทางการเงิน ฟินโนมีนาในฐานะผู้ให้บริการนักลงทุนไทยที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญพร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการลงทุนจึงพร้อมตอบโจทย์ดังกล่าว

“5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ไม่ได้เป็นเพียงมาตรฐานใหม่ที่ถูกกำหนดขึ้น แต่เป็นมาตรฐานที่นักลงทุนหลาย ๆ คนมักจะถามถึงรูปแบบการบริการให้คำแนะนำการลงทุนแบบครบวงจรที่คนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้ ไม่จำกัดแค่เพียงผู้ที่มีฐานะทางการเงินสูง (High Net Worth) ด้วยความเชื่อของบริษัทในการผลักดันและส่งเสริมให้เรื่องการลงทุนและบริการการแนะนำลงทุนแบบครบวงจรเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงคนหมู่มาก รวมไปถึงกลุ่มคนที่ไม่เคยลงทุนและยังไม่มีความรู้ สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจและเริ่มใช้บริการด้วยเงินจำนวนไม่มากได้ จึงเป็นเหตุผลให้บลน.ฟินโนมีนาพัฒนาบริการบนแพลตฟอร์ม FINNOMENA PORT เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 3 ปี ทั้งรูปแบบแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์

บลน.ฟินโนมีนา ฟินเทคแห่งแรกที่ก.ล.ต.ให้การรับรองภายใต้มาตรฐาน “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”

FINNOMENA PORT คือหนึ่งในรูปแบบการให้คำแนะนำการลงทุนที่สอดรับกับมาตรฐานของก.ล.ต. ซึ่ง   นักลงทุนจะสามารถเริ่มต้นศึกษาทำความเข้าใจการลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเอง รวมถึงสำรวจเป้าหมายการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถรับได้ หลังจากนั้นก็สามารถเลือกพอร์ตการลงทุนตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์การลงทุนของแต่ละคน ด้วยจุดยืนของการเป็นผู้ให้คำแนะนำแบบไม่จำกัดค่าย   นักลงทุนจะได้รับคำแนะนำการลงทุนกับกองทุนรวมที่ดีและเหมาะสมที่สุด (Best-in-Class) โดยไม่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นกองทุนของค่ายใดค่ายหนึ่ง (Unbiased selection) โดยทีมงานและคณะกรรมการการลงทุนของฟินโนมีนาจะเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ ติดตามและคัดเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุนในเวลานั้น มาแนะนำและจัดสรรเข้าพอร์ตให้นักลงทุน

ความพิเศษของ FINNOMENA PORT ที่ทำให้นักลงทุนหลาย ๆ คนให้การตอบรับเป็นอย่างดี คือ บริการแจ้งเตือนให้ซื้อและขายเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม (ปรับพอร์ต) เพราะการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว นักลงทุนจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ฟินโนมีนาจึงได้พัฒนาบริการให้คำแนะนำปรับพอร์ตการลงทุน ซึ่งนักลงทุนที่ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มของฟินโนมีนาจะได้รับการแจ้งเตือนพร้อมคำแนะนำซื้อ/ขายพร้อมเหตุผลอย่างละเอียด เมื่อพอร์ตของท่านจำเป็นต้องมีการปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดรับกับสภาวะตลาดและเป้าหมายของนักลงทุน

บลน.ฟินโนมีนา ฟินเทคแห่งแรกที่ก.ล.ต.ให้การรับรองภายใต้มาตรฐาน “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”

นอกจากนี้ สิ่งที่นักลงทุนมักจะกังวล คือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน สำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นฟินโนมีนา สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งระบบ iOS และ Android และการใช้บริการเลือกกองทุนรวมผ่าน FINNOMENA PORT ก็ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน

สำหรับนักลงทุนที่สนใจเริ่มต้นลงทุนอย่างมั่นใจกับ 5 ขั้นตอนตามมาตรฐานของก.ล.ต. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร. 02-026-5100 หรือพูดคุยกับพนักงานผ่านไลน์ @FINNOMENAPORT (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.finnomena.com)

_______________________

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน

iran-israel-war